Насоките на СЗО за сексуално образование промотират мастурбацията, аборта и хомосексуалността сред децата