Нашите управленци няма да предприемат нищо, докато не пламнем като Хайфа и огньове да изпепелят домовете ни