ПАТРИОТИЧНИ УРОЦИ С АЛ-ЙО? | МОЛЯ ВИ СЕ НЕ СТАВАЙТЕ СМЕШНИ!