Содомията /особено показната/ е грях, водещ към поквара и трябва да бъде изкоренен

Св. Писание говори за содомията1 и различните ѝ проявления в Книгите Битие 18:20-222, 19:1-293; Левит 18:22-234 , 20:11-135 , 20:15-176 , 20:197; Второзаконие 22:58;

Сам по себе си, един или двама педерасти може да не представляват заплаха за обществото, когато се онождат дома си, без да го правят публично достояние.
Но когато содомитите, организирани в лобистки групи, започнат да внушават на обществото, че техният начин на живот е единствено правилен и да го налагат на подрастващите, това вече е античовечшко и трябва да се изкорени овреме.

Аз не казвам, че трябва да изтребваме содомитите с камъни /особено афиширащите се като такива/, но съм категоричен, че тези хора са болни и трябва да бъдат лекувани от влечението им към противоестествени влечения и парадирането им с тях.

Нашите обществени ценности са на базата на традиционното юдеохристиянство, което отхвърля на содомията във всичките ѝ форми като сквернота и грях.

Но през последните десетилетия повсеместно възприеманата в западните страни тенденция да се гарантират на содомитите равнопоставеност пред закона на техните семейни връзки като на хетеросексуалните членове на обществото,  все повече влиза в противоречие с традиционните юдеохристиянски морални норми и възгледи, които са в основата на нашата ценностна система.

Дрънканиците на разни „правозащитни организации“, че видиш ли имало трети, четвърти и т.н. „пол“ е в противоречие, както на биологията, която определя пола чрез 23-та хромозомна двойка ХУ за мъжете и ХХ за жените9, така и със Св. Писание. В Битие се казва, че Бог е сътворил човека „мъж и жена“10 (Бит.1:27) и Марк (10: 5-8)11. Той ги е благославил с думите: „Плодете се и множете се, пълнете земята и обладайте я“ (Бит. 1:28).

науката и содомитите.jpg

От тук става ясно, че не може да се говори за „трети“, „четвърти“ и т.н „полове“, когато биологическата наука и Св. Писание са категорични, че хората в своята телесна същност биват или мъже, или жени. Останалите „полове“ и разните „сексуални малцинства“ са чисто и просто умствени отклонения, които трябва да бъдат лекувани. А при невъзможност за лечение, тези умствено увредени хора трябва да бъдат държани изкъсо, за да не направят някой зулум.

Св. Писание категорично определя поведението на содомитите като грях и „гнусота “ в очите на Бога“ (вж. Левит 18:22, 1Кор. 6:912, 1 Тим. 1:8-1113) Тази категоричност, относно содомитите не подлежи на коментари, особено в днешно време, когато войнстващите содомити правят всичко възможно да се наложат над обществото, диктувайки му своите порадки за единствено правилни.

Днес тези хора, чиито умствени отклонения ги карат да имат противоестествени влечения са взели на прицел децата. Желанието на съвременните содомити да придобият деца, разкрива желанието им възпроизвеждат своя модел на поведение чрез „своите“ деца.

И докато содомистичното поведение се толерира, пропагандира, налага и защитава от властите и обществото, то онези, които го практикуват ще повлекат след себе си и децата, които не могат да потърсят помощ за своето спасение, защото няма кой да им я даде.

БЕЛЕЖКИ

*Всички цитати от Библията са по Цариградския превод от 1871г.

1. Содомията включва в себе си не само хомосексуализъм и скотоложство, а всякаквипротивоестествени сексуални практики и влечения като например и педофилия, изнасилвачество, инцест, некрофилия и т.н.

2. Битие 18:20-22
И рече Господ: Понеже голям викът Содомски и Гоморски, и грехът им е твърде тежък, да слязна сега, да видя дали са сторили напълно по вика който дойде до мене; и ако не, да зная.
И като тръгнаха от там мъжете, отидоха кум Содом; а Авраам стоеше още пред Господа.

3. Битие 19:1-29
И дойдоха двата ангела в Содом вечерта, и Лот седеше при Содомската порта; и като видя Лот, стана та ги посрещна, и поклони се с лице до земята, и рече: Ето, господа мои, свърнете в къщата на вашия раб, и пренощувайте, и умийте нозете си; и станете утре, та идете на пътя си. А те рекоха: Не; на улицата ще пренощуваме.
И като ги принуди много, свърнаха към него, и влязоха в къщата му; и направи им угощение, и изпече пресни хлябове, и ядоха.
И преди да си легнат те, градските мъже, жителите Содомяни, млади и стари, всичките люде от всякъде, обиколиха къщата.
И викаха на Лота, и говореха му: Де са мъжете, които дойдоха у тебе таз нощ? изведи ни ги, да ги познаем.
А Лот излезе при тях пред вратата, и затвори вратата зад себе си, и рече: Моля ви се, братя мои, недейте струва таквоз зло.
Ето, имам две дъщери които мъж не са познали: да ви изведа тях вън, и сторете с тях каквото ви е угодно; само на тези мъже да не сторите нищо, понеже за това влязоха под покрива на стрехата ми.
А те рекоха: Махни се татък. И рекоха: Той дойде тука пришлец: иска още и съдия да е; сега ще озлобим тебе повече от тях. И пресилваха премного человека Лота, и приближиха да разбият вратата.
А мъжете простряха ръце, и дръпнаха Лота при себе си в къщи, и затвориха вратата.
А поразиха със слепота человеците, които бяха при вратата на къщата, от малък до голям, тъй щото изнемощяха да търсят вратата.
И рекоха мъжете Лоту: Имаш ли тука другиго някого? Зет, или синове, или дъщери, или когото другиго имаш в града, изведи ги из това място, защото ний ще съсипем това място, понеже голям стана викът им пред Господа, и проводи ни Господ да го погубим.
И тъй, излезе Лот и говори на зетевете си които щяха да земат дъщерите му, и рече: Станете и излезте из това място, защото ще съсипе Господ града. Но на зетевете му се видя че се шегува.
И когато стана зора, принуждаваха ангелите Лота, и казваха: Стани, земи жена си и двете си дъщери които се намерват тук, за да не погинеш и ти в беззаконието на този град.
Но той като се бавеше, мъжете, понеже го пожали Господ, хванаха за ръка него и жена му и двете му дъщери, и изведоха го, и оставиха го вън от града.
И когато ги изведоха вън, рече единът: Бягай за живота си: да не погледнеш назад, и да се не спреш въ всичка тази околност; бягай на гората, за да не погинеш.
И рече им Лот: Не, Господи!
Ето, раб твой намери благодат пред тебе, и възвеличил си милостта си която си направил мене, че си упазил живота ми; но аз не ще мога да побягна на гората, за да ме не постигне злото и умра.
Ето, моля, този град е близу, да прибегна там, и малък е: нека там да побягна: не е ли малък? и ще се упази животът ми.
И рече му: Ето, послушах те за това нещо, да не разоря този град за който ти говори.
Побързай да побегнеш там, защото аз не мога да направя делото си доде не стигнеш ти там. Затова нарече името на този град Сигор.
Слънцето изгрея на земята когато Лот влезе в Сигор.
И одъжди Господ на Содома и Гомора жупел и огън от Господа из небето.
И порази тези градове, и всичката околност, и всичките жители на градовете, и растенията на земята.
Но жена му вслед него погледна назад, и стана стълп от сол.
А на сутринта Авраам подрани на това място дето бе стоял пред Господа; и като погледна към Содом и Гомор, и към всичката земя наоколо, видя, и, ето, дигаше се дим от земята, като дим из пещ.
И тъй, когато Бог съсипа градовете на околността, помена Бог Авраама, и изпрати Лота изсред разорението когато разори градовете в които живееше Лот.

4. Левит 18:22-23

И с мъжко да не легнеш като с женско: то е мерзост.
И с никой скот да се не съвъкупиш за да се оскверниш с него, нито жена да застане пред скот за съвъкупление с него: мърсота е това.

5. Левит 20:11-13

И человек който легне с жената на отца си, на баща си срамотата е открил: непременно да се умъртвят и двамата: кръвта им ще бъде върх тях.
И ако някой легне с снаха си, непременно да се умъртвят и двамата: мърсота са направили кръвта им ще бъде върх тях.
И ако някой легне с мъжки пол като с жена, гнусота са направили и двамата: непременно да се умъртвят: кръвта им ще бъде върх тях.

6. Левит 20:15-17
И ако някой мъж се съвъкупи с скот, непременно да се умъртви, и скота да убиете.

И жена която се приближи при какъв да е скот за да се съвъкупи с него, да убиеш жената и скота: непременно да се умъртвят кръвта им ще бъде върх тях.
И ако някой вземе сестра си, то е нечестие: да се изтребят пред очите на людете си: срамотата на сестра си е открил: беззаконието си ще понесе.

7. Левит 20:19

И на майчината си сестра или на бащината си сестра срамотата да не откриеш, защото който е сторил това, срамотата на тялото си е открил: те ще понесат беззаконието си.

8.  Второзаконие 22:5

Жена да не носи мъжко облекло, нито мъж да се облече с женска дреха; понеже всичките които правят така гнусота са на Господа Бога твоего.

9. XX/XY хромозомно детерминиране на пола
XX/XY системата за детерминиране
е най-познатата и добре изучена, тъй като е представена при хората. При тази система женските индивиди имат две еднакви полови хромозоми (XX), докато при мъжките те са две различни (XY).

Някои видове (в това число човекът) имат гена SRY носен от Y хромозомата, който детерминира развитието на мъжки пол; при други (като винената мушица) присъствието на две X хромозоми детерминира развитието на женски пол. Половите хромозоми X и Y се различават както по форма така и по размер за разлика от автозомите и се наричат алозоми.
XX/XY системата се открива в повечето бозайници както и при някои насекоми.

Във всяка клетка на човешкото тяло се намират 46 хромозоми; 44 от тях са винаги налице като двойки, т.е. като 22 чифта с почти еднаква форма и големина. При жената хромозомите от двадесет и третата хромозомна двойка също са еднакви – това са т. нар. Х-хромозоми. При мъжа обаче тази двойка се състои от нееднакви хромозоми, а именно от Х и една У-хромозома. Зрелите полови клетки – мъжката (семенната клетка, сперматозоид) и женската (яйцеклетката, яйцето) – съдържат по време на своята размножителна зрелост само по една хромозома от всяка двойка или общо 23 хромозоми.

10Битие 1:27

И създаде Бог человека по образу своему, по образу Божию създаде го: мъжки и женски пол ги създаде.

11. Марк (10: 5-8)

И отговори Исус и рече им: За жестокосърдието ваше ви е писал тази заповед: от начало обаче на създанието, мъжко и женско ги е сътворил Бог.
За това ще остави мъж баща си и майка си, и ще се прилепи при жена си, и ще бъдат двамата в една плът; така щото не са вече две, но една плът.

12. 1 Коринтяни (6:9) 
Или не знаете че неправедните нема да наследят царството Божие? Недейте се лъга: нито блудниците, нито идолослужителите, ни прелюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложниците,

13  
А ние знаем че законът е добър ако го употребява некой законно; като знае това, че законът не бе положен за праведния, но за беззаконните и непокорливите, за нечестивите и грешните, неправедните и скверните, за отцеубийците и майкоубийците, за человекоубийците, за блудниците, мъжеложниците, заробителите, лъжците, клетвопрестъпниците, и за всичко друго що е противно на здравото учение, по славното евангелие на блаженаго Бога което ми бе поверено.

Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google+ photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google+. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s