ИМА ЛИ НАТИСК ВЪРХУ СЪДА ПО ДЕЛО №12813/2014?


не палете Добруджа 1

В: Миналия месец във Върховния административен съд на Република България се състоя първото заседание по дело касаещо добива на газ от въглищни пластове.
Как бихте коментирали въпросното дело?

О: На 18.02.2015г. Върховен административен съд отложи разглеждането на дело №12813/2014 срещу подписаното от временния министър на околната среда и водите Светлана Жекова Решение № 28 от 26 август 2014 година, с което даде разрешение на американската компания „Парк Плейс Енерджи Корп“ да извърши проучване на нефт и природен газ в Блок „1-11 Вранино“ в Добруджа.

В: При положение, че жалбата е подадена на 09.09.2014г., то как така изведнъж се стигна до отлагане на въпросното дело №12813/2014?

О: Отлагането на делото бе защото един жалбоподателите би бил с накърнени права и лишен отправна защита. Друг от жалбоподателите бил с накърнени права. Също така фондация „Льо Балкан“ не били приложили целта на сдружението си и трябва да представят актуално състояние.
Делото беше отложено и с оглед изчистване на наличните процесуални пречки.
Всички страни следва да уточнят правния си интерес с оглед на т.7 на Допълнителното решение.
Съда даде седемдневен срок за обосновка на правния интерес на жалбоподателите.

В: Интересно е,че съда не поиска от „Парк Плейс Енерджи Корп“ да обосноват своя правен интереси да докажат своята легитимност. Не е ли смущаващо? Защо някои от жалбоподателите бяха отписани от делото?

О: Да. Съда наистина не поиска от „Парк Плейс Енерджи Корп“ да доказва акуално състояние на фирмата. Доколкото знам в документацията по делото практически няма актуално състояние, което да е валидно към датата на заседанието, но това е само предположение.
Самият факт, че съда не отговори на въпроса дали „Парк Плейс Енерджи Корп“ са представили такива, коет да е валидно към 18.02.2015г. е доста притеснително.
Също така редица от жалбоподателите бяха изключени от делото, защото не били изпълнили разпорежданията на съда и т.н.
Защо някои от жалбоподателите бяха отписани от делото, това не се наемам да кажа. Какви съдебни разпореждания не са спазили, това не бе уточнено на заседанието.
Това неуточнение също е важно само по себе си, защото създава лошо впечатление у хората.
Тук ще трябва да обърнем внимание и на нещо доста смущаващо, което се случи преди да се стигне до първото съдебно заседание.
При поискване на делото за разглеждане от страна на жалбоподателите, доста често се казваше,че то е в Председател съдебен състав.
Интересно е,че практически погледнато може да се каже, че до 17.02.2015г. съда възпрепятства жалбоподателите да се запознаят с цялостното съдържание на делото, а това поражда съмнение за пристрастност на съда в полза на „Парк Плейс Енерджи Корп“ и Министерството на околната среда и водите.

В: Съда наистина ли е пристрастен или това са само съмнения?

О: За сега са само съмнения, но ако Решението по дело № 12813/2014 бъде в полза на МОСВ и „Парк Плейс Енерджи Корп“, то това ще даде затвърди гледната точка, че съда е проявил пристрастност.
След като толкова време бе отказван достъпа до материалите по делото чрез мотива, че ту било в прокуратурата, ту в председател съдебен състав, то съда би трябвало да е наясно, че жалбоподателите няма нужда да доказват правен интерес при положение, че подавайки жалбата са го посочили в конкретика.
„Льо Балкан“ също не е нужно да доказват целта на своето сдружение, защото тя е изрично посочена в техния Устав, който ясно и точно определя целите и задачите на всяко едно сдружение.

Факта, че съда не взема под внимание, че „Парк Плейс Енерджи Корп“, че макар да твърдят, че нямало да се занимават с въглищна газификация или фракинг, то извличането на газ от въглищните пластове НЕ ПОПАДА В КАТЕГОРИЯТА НА КОНВЕНЦИОНАЛНИЯ ДОБИВ НА ГАЗ.
Също така съда не се е разпоредил за прекратяване на дейността на компанията до издаване на окончателно съдебно решение.

В: Всъщност за какво е делото?
За какво се води дело № 12813/2014 срещу подписаното от Светлана Жекова Решение № 28 от 26 август 2014 година, с което даде разрешение на американската компания „Парк Плейс Енерджи Корп“ да извърши проучване на нефт и природен газ в Блок „1-11 Вранино“ в Добруджа?

О: Блок „1-11 Вранино“ се намира в Добруджа. А всеки в Република България знае, че това е житницата на страната.
Също така, източника на газ във въпросния блок се намира под един от най-големите водоносни хоризонти в Европа и най-големия на Балканите. Това става ясно от собствените диаграми и триизмерни модели, които са публикували на собствения си сайт на „Парк Плейс Енерджи Корп“, както и от данни на бившия Геологически институт към БАН.
Ако разгледате данните ще видите, че въпросния блок попада и в района на Вранчанско-Стражишкия разлом.
Самото естество на местоположението на блока ни казва, че разработката му би довела до няколко последствия:
1. Екологична катастрофа, която би била в резултат на замърсяване на водоносния хоризонт.
2. Хлътване на земни пластове и активизиране на разлома, което може да доведе и до земетръси.
3. След като водоносния хоризонт бъде замърсен да се стигне до опустиняване на Добруджа и оттам да се ликвидира Житницата на България.

В: Какъв е правния интерес на жалбоподателите?

О: Щом съдията поиска от жалбоподателите да доказват правен интерес в залата ясно се чуха възгласи „Съдията неграмотен ли е или просто е добре подплатен от когото трябва, та не е разбрал?“
След това аз попитах: „Защо съдията не разреши прякото предаване на заседанието с аргумента, че трябвало предварително разрешение?” Естествено, че на моето питане ми се отговори с мълчание.

В: Нека разгледаме тези два въпроса…

О: Аз не казвам, че съдията е неграмотен или подкупен.
Не мога да кажа такова нещо, защото първото е невъзможно, а за второто нямам доказателства за двете и затова каквото и да кажа ще е спекулация.

В: На съдията оказан ли му е натиск?

О: На знам. Просто не знам и това е. Както казвам, мога само да предполагам и нищо повече.

В: Нека бъдат предположения…

О: Ако разгледаме ставащото в САЩ по въпроса за мултинационалките, шистовия газ и предположим, че и тук се играе по същите правила, то тогава това е доста вероятен сценарий, когато става дума за големи пари, особено, когато иде реч някоя мултинационалка да си присвои правото да разработва даден ресурс, а някой подкупен министър им е дал картбланш.
В САЩ има доста подобни случаи, което дава повод да мисля, че и у нас не е изключено да се натиска съда да вземе решение в полза на дадена компания.

В: Нека се върнем към това защо беше прекратено излъчването на делото?

О: Аз мога да Ви кажа какво видях от моето място.
Това стана след като едино лицата представящи се за юристите на „Парк Плейс Енерджи Корп“ отиде при съдията и нещо му каза на ухо. И тогава съдията заяви, че не желае да се излъчва пряк репортаж делото.

В: Това като как може да се изтълкува?

О: Даже и да е погрешно тълкуването, това само по себе си може да се тълкува като пристрастност на съда, който без да се крие бърза да угоди на човек, който представлява „Парк Плейс Енерджи Корп“ и така макар и индиректно съда с поведението си казва:
АЗ ЩЕ ЗАЩИТЯ КОРПОРАТИВНИЯ ИНТЕРЕС, А НЕ ОБЩЕСТВЕНИЯ.

В: Защо се въздържате да лансирате тезата, че съда е пристрастен?

О: Искам да посоча, че не се вменява, че съда е пристрастен.
Просто има съмнения и то не мои. Между съмнение и обвинение им разлика.
Съда трябва да вземе предвид, че създава такова впечатление у страничния наблюдател и да покаже, че не е пристрастен. Това е положението.

В: Според Вас какво ще реши съда?

О: Аз не съм нито врачка, нито пророк, за да давам предсказания.
Ще се въздържа и от прогноза. Какво ще реши съда, това не мога да кажа, а и не може да му се налага какво да е решението.

В: Ако МОСВ спчелят делото? Какво впчатление ще създаде съда?

О: Ако съда прецени, че Решение № 28 от 26 август 2014 година МОСВ не е в разрез с обществения интерес и със законодателството на Република България касаещо опазването на околната среда, както и с мораториума върху добива и проучването на газ от шисти и въглищни пластове, то съмнението не само ще остане, а и ще се затвърди, направо ще се бетонира.

В: Както и да го гледаме, съда създава впечатление, че взема страна по дело №12813/2014 и подкрепя Решение № 28 /26.08.2014 на МОСВ. Как съда може да изчисти съмнението?

О: Сложен въпрос. Според мен единствения вариант съда да излезе чист от това дело е да отмени Решение № 28 от 26 август 2014 година МОСВ. Само така може да докаже, че обществения интерес стои над частния.

В: Не е ли малко пресилено?

О: Не.

не палете Добруджа 1

Advertisements

2 thoughts on “ИМА ЛИ НАТИСК ВЪРХУ СЪДА ПО ДЕЛО №12813/2014?

  1. ХА-ХА-ХААА! Защо си играете на журналисти, на интервюта, на жалещи еколози? Защо? Запознайте се с материалите по делото и изяснете си изискванията по съдебните процедурите? И вижде кои откачалки са подали жалби!

    • Запознати сме с материала по делото.
      И за твоя изненада, съдята бе отзован именно поради това, че имаше съмнения в неговата недобросъвестност и пристрастност към „Парк Плейс Енерджи Корп“ и заради това, че има доказана пристрастност на съдията по предходно дело спрямо един от жалбоподателите, който и на това заседание беше с накърнени права.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s