Основни разминавания между твърденията на кандидат-концесионерите от „Ресурс-1″АД по време на ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ в село Кръстава и Велинград и твърденията в доклада по ОВОС и приложенията към него

градове под обсада

Важно. Рзпространи, моля.
Документът, който препубликуваме и е в линка разсейва и последните заблуди относно голямата измама – колко чудесни и полезни са концесиите за подземни богатства в България.
В случая касае обещанията и лъжите на кандидат-концесионера за волфрам край Велинград.
Този документ е за принтиране, раздаване, четене, мислене.
Този документ е плод на съвестен, БЕЗПЛАТЕН, денонощен труд на съотечественика ни Роман Кендеров.
Един от НЕПРИМИРИМИТЕ.
Стани и ти НЕПРИМИРИМ.

Свали документа от тук: https://drive.google.com/file/d/0Bw0slT5Koe8tNG5RZDVzR0ItaVU/view

Важно!

          1. Представителят на фирмата г-н Налджиев, който е само член на съвета на директорите, но не притежава акции от фирмата, заявява, че тя е част от „КЦМ“, но справка в сайта на КЦМ показва, че „Ресурс-1“ АД, не фигурира сред фирмите на групировката.
http://www.kcm2000.bg/companies/
След като поставихме този въпрос на общественото обсъждане във Велинград, Налджиев отговори, че един от акционерите в „КЦМ“ бил и акционер в „Ресурс-1“. Справка в търговския регистър показва, че фирмата е учредена от две фирми – „ГЕОПС – Болкан дрилинг сървисиз“ ЕООД на Васил Андреев и „АСЕНА АГРО“ на Росен Чаталбашев, в съотношение 60% към 40%, а по-късно се включва и „МИНМЕТИНВЕСТ“ АД. Нито Васил Андреев, нито Росен Чаталбашев притежават акции в „КЦМ“. Защо това е така?
Възможните варианти са много, но най-вероятният е, че „КЦМ“ няма нищо общо вече с това находище /тъй като процедурата е започната наистина от тях „КЦМ 2000″АД -взето е разрешение за търсене и проучване на находището №15/01.09.2003 г на МИЕТ, но впоследствие са прехвърлени правата на Ресурс-1/, защото са се убедили, че опасностите за Велинград от отравяне на минералните извори и въздуха, рискът от земетресения и т.н. са огромни и те не биха застанали пред хората от града да ги убеждават колко е безвредно да се развива тази мина. Но на господин Налджиев не му пречи най-безцеремонно да се опитва да Ви убеждава в екологичната безопасност на проекта.
Забележете, че самите собственици на Ресурс-1 не посмяха да присъстват на общественото обсъждане, а изпращат изпълнителния директор да обира негативите.

          2. Да започнем с най-горещия проблем – минералните води на Велинград, подхранвани от подземно водно тяло №BG3G00000Pt038, което се намира в площта на находището, да не говорим и за другото водно тяло, от което ще се черпи водата за промишлени нужди – BG4G00000PzC2021.
Според водещите ОВОС доц. Груев и доц. Лесидренски, тези водни тела не съществуват там и нямат нищо общо с находището. Но ако отворите страницата на Община Велинград, където е качена цялата документация – http://m.velingrad.bg/?p=20808, – в точка 8. Становища по ДОВОС, вътре в архивирания файл е становище на Басейнова дирекция – Западнобеломорски район – Благоевград от 18.09.2014 г. От документа ще се уверите в съществуването им, макар и дирекцията да дава становище, че няма опасност от тяхното замърсяване /вероятно стимулирана по някакъв начин/.
Сами си направете изводите: има ли риск от унищожаване на Велинград като спа курортен център на Балканския полуостров или не.

           3. Основната опасност от проекта идва от токсичността на волфрамовите съединения или по-скоро нанотоксичността им, което се потвърждава от научни изследвания в САЩ и Германия. Сами ги прочетете на следните интернет адреси:
http://ehp.niehs.nih.gov/0800121/
http://www.ufz.de/index.php?de=17795
http://consumer.healthday.com/health-technology-information-18/cellphone-health-news-729/tungsten-exposure-may-raise-stroke-risk-682043.html
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0041008X14001409

Естествено Районна здравна инспекция – Пазарджик дават положителна оценка на ОВОС-а в едно изречение, което можете да видите от точка 8. Становища, на страницата на общината. Те дали са запознати с горепосочената информация, дали са направили задълбочени проучвания на всички аспекти на подобен рудодобив?
Представете си какво количество от натрошената руда, ще се изсипва под формата на прах при ежедневното преминаване на 48 броя 20-тонни камиони през Велинград.
Авторите на ОВОС-а ни уверяват, че камионите ще бъдат покрити, което е направо смехотворно – прахта от рудата не признава покривала и това всеки работил в бранша го знае.

          4. Следващата опасност идва от заустването на руднични води в р. Грънчарица. Водите се събират от постоянното им използване с цел намаляване на запрашаването при разбиването на скалите, от дъждовната вода, която се стича, а също така и от подпочвените води. Ръководителите на ОВОС-а твърдят, че пирит не съществува в рудата, това бе повторено на два пъти и на общественото обсъждане във Велинград и в Кръстава. Но един бърз преглед на ОВОС-а –http://m.velingrad.bg/wp-content/uploads/2014/10/Doklat_OVOS.pdf – на страница 17, виждаме „Минерален състав на рудата: пирит, арсенопирит и халкопирит и др.“. Защо отричат нещо, което преди това са написали собственоръчно?
В изброените са изпуснали и един друг минерал – галенит, който е описан на стр.110 в описанието на І-ва фаза на минерализацията.
Каква е опасността от пиритените минерали:
При контакт с кислорода и с водата, пиритът, чиято химическа формула е FeS2, започва да образува киселинни отлагания, поради това от него може да се прави и сярна киселина:
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Сами можете да се досетите, къде ще отиват тези киселинни води.
На следващо място: арсенопиритът е особено опасен поради съдържанието на арсен (силна отрова) http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82
Не на последно място е и опасността от галенита – основен източник на олово:
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82
Малка статия за опасностите от тези минерали- http://hicomm.bg/lubopitno/desette-minerala-koito-sa-naj-opasni-za-choveshkoto-zdrave.html?read=2

Чухме хвалебствени слова за това как концесионерите ще изградят пречиствателна станция за отпадните води от рудника и преди да се влеят в река Грънчарица те ще се прочистват, като щели да излизат едва ли не по-чисти отколкото са били. 🙂

Това разбира се е пълен мит, тъй като няма НИКАКВА законова пречка концесионерът да промени работния си проект със съгласието на Министъра на икономиката и енергетиката, така че пречиствателната станция да не фигурира вече в плановете. При държава, работеща като нашата, това е ежедневие.
Дори да бъде направена пречиствателна станция, тя няма да може да пречиства достатъчно водите, тъй като методът на работа е чрез утаяване на тежките метали като за целта се използва хидратна вар. Впоследствие утайките по план ще се транспортират за преработка в обогатителната фабрика „Елшица”. Този метод не е надежден, тъй като голяма част от тежките метали и другите елементи остават разтворени във водата и ще бъдат пуснати в река Грънчарица. Освен това при по-обемни валежи или аварии капацитетът на тази станция не би могъл да покрие увеличения дебит.
Последното означава сигурно замърсяване на водите!
Подробности можете да видите на страница 51-ва от доклада по ОВОС.

Неслучайно, когато поставихме въпроса къде е геоложкият доклад, съставен в резултат на проучвателните работи, извършени за да се регистрира така нареченото „търговско откритие“, изпълнителният директор Налджиев и ръководителят на ОВОС доц. Груев заявиха, че не разполагат с него /без да знаят, че той е публикуван в приложенията с № 2, заедно с концесионния им договор/, явно уплашени да не се разкрият факти за съдържанието на опасни елементи в рудата.
Неслучайно другият ръководител на ОВОС доц. Лесидренски дойде при нас след общественото обсъждане в село Кръстава, видимо притеснен, да пита откъде разполагаме с данни от 1920 г. за геоложкия състав на находището.
На страница 191 от ОВОС – http://m.velingrad.bg/wp-content/uploads/2014/10/Doklat_OVOS.pdf – можете да видите таблица с измерените съдържания на елементи в две лаборатории. Едната от „независимите“ лаборатории е на „КЦМ”, които както твърди г-н Налджиев са съсобственици на „Ресурс-1“ АД. Това е чист конфликт на интереси – даваш на себе си да изследваш „независимо и безпристрастно“ това, което имаш интерес да представиш като безопасно.
Втората лаборатория е „ЕВРОТЕСТ КОНТРОЛ”, която пък е лабораторията, избрана от Министерството на икономиката и енергетиката да провежда контролните проби на всички концесионери на метални подземни богатства. Монополист върху пробите в България. Тази лаборатория успешно представя дейността на концесионерите в национален мащаб като безвредна. Няма причини да смятаме, че с тази концесия ще е различно.
Забележете, че изследванията са правени освен това от стерилната скална маса, а не от самата руда. Стерилната маса е с много ниски съдържания на елементи и е отпадък, който се събира на определената за това площадка, с цел евентуално използване за запълване отработените пространства в мината. Никъде не е описан методът, по който ще се извозва обратно. Тъй като това е скъпа процедура, съмнително е, че ще се случи, което пък ще доведе до неминуеми пропадания на отработени пространства.
Последното води почти сигурно до земетресения.
В обобщение: крият се истинските съдържания на елементи, с цел да се представи проектът като безопасен.

          5. Що се отнася до прословутите работни места:
на общественото обсъждане в Кръстава, проведено на 27.11.2014 г., концесионерът прожектира на стената в залата таблици, картинки (включително такива с щастливо усмихнати татковци, майки и деца), обяснявайки, че фирмата ще осигури 760 работни места и работна заплата от 1500 лв.
Един поглед към ОВОС на страници 40-41 веднага разкрива съвсем друго: описани са 210 работни места, от които 47 ИТР и 163 работници.
Къде са обещаните 760 работни места, се питат всички мислещи хора.

          6. Не по-малко е важен и въпросът за липсата на сеизмологичен анализ на опасностите от ежедневното използване на 500 кг. взривни вещества.
След като поставихме този въпрос, беше ни заявено и на двете обществени обсъждания, че такъв анализ липсва, защото нямало специалност „сеизмолог“!?!?!?

Скъпи съграждани, задавайте си въпроси, не приемайте охотно всичко, което Ви се поднесе.
Мислете. Четете.
Градете собствено мнение – информирано мнение. Подбирайте източниците на информация. Всеки източник, който се опитва да отвлече вниманието Ви от истинските проблеми, не е достоверен.
Невежият, пасивен човек е идеалният роб.
Бъдете активни.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s