ФИГУРАТА НА СЪДЕБНИЯ ЗАСЕДАТЕЛ В СЪВРЕМЕННОТО ПРАВОРАЗДАВАНЕ АНАЛИЗИ И ИЗВОДИ

Анализа е представен на семинара „Правосъдието близо до хората“ организиран от Обединени НПО Разград и предоставен ни за публикация от председателя на съда в град Добрич

1. Представителството на гражданите в съдебната зала се нуждае от радикална промяна.

2. Основен актуален въпрос е дали участието на съдебни заседатели в процеса да бъде доброволно или задължително.

3. Мотивите на кандидатите за съдебни заседатели и действащите такива у нас в една голяма част от случаите са чисто финансови.

4. Към настоящия момент критериите за избор на съдебни заседатели изглеждат доста занижени, като законовите изисквания са насочени най-вече към възрастта на кандидата и наличието или липсата на осъждане за умишлено престъпление, независимо дали са настъпили правните последици от реабилитация.

4. Съдебните заседатели не са задължени да подават декларации за наличие на конфликт на интереси. Подобен сериозен пропуск в регулацията може да създаде впечатление у непредубедения гражданин, че са възможни обвързаности между заседателите и частни, респективно корпоративни интереси.

ПРАКТИКИ

1. 92 лица е броят на гласуваните съдебни заседатели за Районен съд Добрич с мандат – 2010 – 2015г.

2. Прави впечатление, че след след запознаване със задълженията на съдебните заседатели и размера на възнгрждението им за участие в съдебно заседание, 15 съдебни заседатели подадоха молби за отказ от изпълнение на задължението и още толкова заявиха устно невъзможността за изпълнение на задълженията си.

3. Като основни причини за отказа от изпълнение на задълженията бяха изтъкнати служебни ангажименти и липса на време, неудобен транспорт и отдалечено работно място, отсъствие от града, влошено здравословно състояние, постоянни трудови правоотношения, респективно неудобство при отсъствие от работа и др.

4. Прави силно впечатление, че е налице редуциране с почти 50% от първоначално гласувания брой на съдебните заседатели.

ПРЕПОРЪКИ

1. Съдебната власт да избира директно заседателите и да изземе тази функция изцяло от общинските съвети, които сега на практика изпълняват по-голяма част от изборната процедура.

2. Да се въведе „конкурсното начало“ при подбора на съдебни заседатели, на доброволен принцип – подаване на заявление за кандидатстване от тяхна страна.

3. ВСЯКА Кандидатура за съдебен заседател да подлежи на дъбоко проучване.

4. Очевидна е нуждата от повишаване на критериите за заемане на такава длъжност.

5. Успешната кандидатура изисква да се добавят още и автобиография, както и препоръки от предишен или настоящ работодател, за да се проследи трудовият опит на лицето.

5. Държавата трябва задължително да вложи определени финансови средства в подготовката и обучението на съдебните заседатели, с което ще бъде повишено качеството на правосъдието у нас разумно е обучението да може да се провежда от националния институт на прравосъдието, подобно на това на съдиите.

6. Да се въведе нова законова уредба за дейността на съдебните заседатели.

7. Съдебните заседатели да бъдат задължени публично да декларират обстоятелства за наличие или липса на конфликт на интереси при съдебните заседатели и имущественото състояние пред сметната палата.

8. Да се регламентира несъвместимостта на статута на съдебните заседатели с този на държавни или общински професии или длъжности, при упражняването или заемането на които възниква обосновано съмнение за безпристрастност и конфликт на интереси.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s