ЧИНОВНИК В МС ПРЕНЕБРЕГНА НАЦИОНАЛНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ В ЧАСТНА ПОЛЗА

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, ОТКАЗА ДА ПРЕДОСТАВИ ИНФОРМАЦИЯ, ЗА КОЯТО АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ–ГРАД ПОСТАНОВИ, ЧЕ Е ОТ ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ

ИМА ЛИ ПРИКРИВАНЕ НА КОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ ПРИ ОТДАВАНЕТО НА КОНЦЕСИИТЕ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ НА БЪЛГАРИЯ?

ТОЗИ ПЪТ КЕНДЕРОВ НЯМА ДА Е САМ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА, ОЧАКВАТ СЕ ОЩЕ 700 ОТКАЗА, ТОЗИ Е ПЪРВИЯ

Този отказ на МС, подписан от г-жа Тоширова ни бе изпратен от наш читател.

bg-zlato

Явно г-жа Ралица Тоширова не е запозната с решението по дело № 1147/2013, а божем се води за „държавен експерт“ по въпросите за предоставяне на информация.

А какво постанови XXXI състав, II отделение?
Мисля, че ясно и точно е написано, а именно:

„„“…Информация за това при какви условия се осъществява търсенето, проучването, добива и първичната преработка на подземни богатства, представляващи изключителна държавна собственост /чл.18, ал.1 КРБ/ и дали се спазват предвидените в закон предпоставки за това, несъмнено представлява информация, безспорно свързана с обществения живот в Република България.
Съдът намира, че исканата от жалбоподателя (Роман Кендеров) информация е „обществена“ по смисъла на чл.2, ал.1 ЗДОИ, и тъй като дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължен по закона субекти – в случая министъра на икономиката и енергетиката, който съгласува проектите съгласно чл.82 Закона за подземните богатства…“
„…Съгласно легалната дефиниция за „надделяващ обществен интерес”, съдържаща се в §1, т.6 от ДР на ЗДОИ, такъв е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл.3…“
„…Такъв интерес се предполага до доказване на противното в случаите на §1, т.5 от ДР на ЗДОИ, и в частност в случая по б.”е” – когато исканата информация е свързана със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект по чл. 3 от с. з. Позоваващият се на този текст не е длъжен да доказва съществуването на надделяващ обществен интерес; онзи, който твърди обратното, е длъжен да го докаже. Мотиви за липса на надделяващ обществен интерес в решението на главния секретар на МИЕ, върху когото лежи доказателствената тежест да обори законовата презумпция, липсват…“

Така, че написаното от г-жа Тоширова:

РЕШИХ:
Отказвам достъп до исканата информация:
1. На основание чл. 4, ал. 1 ЗДОИ поради това, че за осигуряване на достъп до информацията в концесионните договори съществува специален ред, определен със ЗК. Данните за предоставените концесии съгласно посочените в т. 1-5 концесионни договори се съдържат в НКР, поддържан от Министерски съвет. В него е цялата актуална информация относно сключените концесионни договори за предоставяне на концесии в съответствие с ч. 92, ал 1, т. 5-12 ЗК. За достъпа до информация е предвиден специален ред чрез интернет ( http://www.nkr.government.bg )

2. На основание чл. 31, ал 3 ЗДОИ – поради отказ на концесионерите и задължението на административния орган да спази точно условията, при които третото лице е дало съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация. В изпълнение на чл. 31, ал 4 ЗДОИ Ви информирам, че детаилната информация за концесионните договори е публична и може да бъде открита на страницата на НКР http://www.nkr.government.bg по съответните от Вас партиди.

3. На основание чл. 25, ал. 1, т. 2 ЗДОИ чиято разпоредба изисква описание на исканата информация, а не на документ.

ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ
В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВИТЕЛСТВЕНА
ИНФОРМАЦИОННА СЛУЖБА“:
                                                      РАЛИЦА ТОШИРОВА

е несъстоятелно, защото обществения интерес стои над частния, какъвто е интереса на концесионера.
Та какво излиза от този отказ?
Излиза, че ни препращат в НКР, където информацията е НЕПЪЛНА“
Също така става ясно, че Министерски съвет явно не служи на Република България и нейния народ, който се явява единствения суверен на държавата.
Също така излиза, че Министерски съвет служи на онези, които ограбват страната ни, за това ведомство е видно, поне според отговора, че не желае да поеме отговорността и да освети всички условия, които се намират в концесионните договори и последвалите ги анекси, ако има такива.
Това решение на г-на Тоширова може да се изтълкува като отказ за прозрачност с цел прикриване на корупционни практики при даването на концесиите.
Нека да напомня на въпросния държавен чиновник, че според Конституцията на Република България, чл.ч, ал. 3 „Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.“
Защо цитирам въпросния член от Конституцията?
Цитирам го, защото в отказа на г-жа Тоширова ясно и точно, пък и съвсем недвусмислено, макар и на юридически език, тя казва, че ще пренебрегне националния суверенитет в полза на юридическо лице, а именно с думите: „поради отказ на концесионерите“

Отказа на Министерски съвет е показателен, че поради това, че и в това министерство е по-важно да служат на чуждестранните господари, отколкото на българския народ.

Моята лична позиция по въпроса за концесиите е, че те са инструмент за ограбване на държавата и народа и са в ущърб на Република България и целокупния български народ.
Също така, концесиите на стратегическите ресурси са чиста колониална политика, която няма като как да допринесе за икономическия просперитет на страната ни, защото практически цялата печалба от добива на тези ресурси се изнася от концесионера, а за държавата остават само някакви си мизерни от 0,75% до 4%, което е меко казано грабеж.

Моето лично мнение е, че тези, които са отдали концесиите на стратегическите ресурси са действували в полза на частни и/или чуждестранни организации като преднамерено са ощетили Република България и целокупния български народ.
Само по себе си такова действие може да се приравни като предателство, държавна измяна и корупция в голям мащаб.

Призовавам г-жа Тоширова да се вземе в ръце и да си помисли дали и на останалите 699 искания за концесионните договори ще отговори точно по този начин, защото, ако го направи, тогава ще сме наясно, че и тя е част от корупционната схема, която се оптват да прикрият, препращайки ни към НКР, където исканата от нас информация е непълна и даже на самата страница си го пише.

ФАКСИМИЛЕ НА ОТКАЗА НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ И ПОДПИСАН ОТ   РАЛИЦА ТОШИРОВА  ДЪРЖАВЕН ЕКСПЕРТ  В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВИТЕЛСТВЕНА 
ИНФОРМАЦИОННА СЛУЖБА“ 

otkaz-iskane1 otkaz-iskane2

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ:

ДЕЛО №1147/2013 МАЛКА КРАЧКА КЪМ ГОЛЯМАТА СПРАВЕДЛИВОСТ

ЕДИН БЪЛГАРИН САМ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА-2

ГЛЕДАЙТЕ „КРИМИНАЛНИТЕ ЗЛАТНИ КОНЦЕСИИ – ГЕРГЕЛЧЕВ,  Д-Р НА ГЕОЛОЖКИТЕ НАУКИ!“

ДЕЛО №1147/2013 ЧОВЕКА, КОЙТО СЪДИ ДЪРЖАВАТА, ЧЕ Е ДОПУСНАЛА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ДА БЪДЕ ОГРАБЕН

ДА ПОДКРЕПИМ ЧОВЕКА, КОЙТО СЪДИ ДЪРЖАВАТА, ЧЕ Е ДОПУСНАЛА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ДА БЪДЕ ОГРАБЕН!

КАКВО МИСЛЯТ БЪЛГАРИТЕ ЗА КОНЦЕСИИТЕ

КОНЦЕСИИТЕ – НОВАТА НЕОКОЛОНИАЛНА ПОЛИТИКА, СРЕЩУ, КОЯТО СЕ БОРИМ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА

МОТИВИ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНИЕНИЕ ЗА ЗПБ

ПРОТЕСТ СРЕЩУ ОГРАБВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Ето цялото решение на съда: http://domino.admincourtsofia.bg/BCAP/ADMC/WebData.nsf/ActsByCaseNo/76D462B063E2F26AC2257C9E004A25F3/$FILE/temp417156349537037962B652D328266B8C2257C9E00355D34.pdf

Събитието:https://www.facebook.com/events/430280900439184/
Сайта:http://zazemiata.com/koncesii-reshenie-na-sada/

Advertisements

12 thoughts on “ЧИНОВНИК В МС ПРЕНЕБРЕГНА НАЦИОНАЛНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ В ЧАСТНА ПОЛЗА

 1. Pingback: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТКАЗА ПРОЗРАЧНОСТ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ЗЛАТНИТЕ КОНЦЕСИИ | FREI NЕWS

 2. Pingback: КРАТКО ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА, БЕЛКЕМ РАЗБЕРЕ НА АРАБСКИ! | FREI NЕWS

 3. Pingback: ЕДИН БЪЛГАРИН САМ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА-3 | FREI NЕWS

 4. Pingback: ЗЛАТОДОБИВА КАТО ФОРМА НА ГРАБЕЖ* | FREI NЕWS

 5. Pingback: Още двама българи, непримирими с грабежа на националните богатства на България, завеждат дела срещу администрацията | FREI NЕWS

 6. Pingback: Съдя държавата | FREI NЕWS

 7. Pingback: Легитимира ли решение № 3395 по дело № 12163/2013 съществуването на анонимен държавн органи? | FREI NЕWS

 8. Pingback: РЕШЕНИЕ №4041 ПО ДЕЛО №3524/2014 И № 4042 ПО ДЕЛО 3732/2014: ОЩЕ ДВЕ МАЛКИ КРАЧКИ КЪМ ГОЛЯМАТА СПРАВЕДЛИВОСТ | FREI NЕWS

 9. Pingback: НАРОДЪТ ПОБЕДИ ЗА ЧЕТВЪРТИ ПЪТ В СЪДА СРЕЩУ ЗЛАТНИТЕ КОНЦЕСИОНЕРИ | FREI NЕWS

 10. Pingback: Отговор на 10-те въпроса свързани с дело №1147/2013 | FREI NЕWS

 11. Pingback: СЪДИИТЕ В АССГ ЗА ДЕСЕТИ ПЪТ РЕШИХА, ЧЕ ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС СТОИ НАД КОРПОРАТИВНИЯ | FREI NЕWS

 12. Pingback: ЧИСЛОТО 13 СЕ ОКАЗА ФАТАЛНО ЗА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ | FREI NЕWS

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s