ДЕЛО №1147/2013 МАЛКА КРАЧКА КЪМ ГОЛЯМАТА СПРАВЕДЛИВОСТ

bg-zlatoРоман Кендеров – човека, който дръзна да се изправи сам срещу държавата и да изиска от Министерство на икономиката и енергетиката да предостави на обществения интерес информацията за договорите между Република България и концесионерите на стратегическите ресурси на нашата Родина, а именно богатствата намиращи се в земните недра: злато, мед, сребро, платина, германий, молибден, волфрам, кадмий и още 40 метала. Министерството отказва достъпа, оправдавайки се с отказа на концесионерите да разкрият договорите.

След като получава отказ, г-н Кендеров завежда дело срещу Министерство на икономиката и енергетиката, което е с №1147/2013 и има за цел да изкара на показ под обществения взор точно като как става така, че нашия народ и нашата Родина биват ограбени чрез неоколониалната политика, наречена концесии.

Както FREINewsписа по-рано:

      „Основа за завеждане на делото от г-н Кендеров в Административен съд София-град е отказа с изх.№94-Р-176 на МИЕ за предоставяне на информация по ЗДОИ поискана с искане вх. №Е-94-Р-08/21.08.2013 и №Е-94-Р-09/21.08.2013 до Министъра на икономиката и енергетиката г-н Драгомир Стойнев
Причина за предявяване на иск се явява отговора, носещ подписа на г-н Владимир Туджаров, който е Главен секретар на МИЕ.
Отговора на МИЕ, подписан от въпросния Туджаров е придружен от заповед с №Д-16-1473/24.10.2013, гласяща, че Исканате документи не могат да бъдат предоставени на заявителя в обем и начин, който да не разкрива информацията, която се отнася до „Дънди прешъс метълс-Челопеч“ ЕАД, съгласно изискванията на чл. 31, ал.4 от ЗДОИ.
Контрола по изпълнението на заповедта е възложен на г-жа Светлана Францова.“
Така формулиран, отказа за достъп до информация по ЗДОИ, може да се изтълкува като отказ за прозрачност при отдаването на концесии и прикриване на корупционни практики в МИЕ за периода от 1997г. до 2013г, когато е предявен иска пред Административен съд София-град.
Сам по себе си, ищеца по дело №1147/2013 не е длъжен да предоставя доказателства за наличие на обществен интерес, защото такива се явяват протестите, които се провеждат под надслов Искаме си златото“ от 14.06.2013г., както и самия факт, че има направени конкретни постъпки от инициаторите на протеста, които да решат въпроса с концесиите в обществена и държавна полза, включае и внесени 47 конкретни предложения за промени в Закона за подземните богатства, които даже са обнародвани на сайта Jure, както и в социалната мрежа.“

На 14.03.2014 година Административният съд в София взе решение, че договорите за златните концесии са от обществен интерес и Министерството на икономиката и енергетиката е длъжно да ги разкрие пред заявителя.
Ето какво точно реши Административният София-град:


„…Информация за това при какви условия се осъществява търсенето, проучването, добива и първичната преработка на подземни богатства, представляващи изключителна държавна собственост /чл.18, ал.1 КРБ/ и дали се спазват предвидените в закон предпоставки за това, несъмнено представлява информация, безспорно свързана с обществения живот в Република България.
Съдът намира, че исканата от жалбоподателя (Роман Кендеров) информация е „обществена“ по смисъла на чл.2, ал.1 ЗДОИ, и тъй като дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължен по закона субекти – в случая министъра на икономиката и енергетиката, който съгласува проектите съгласно чл.82 Закона за подземните богатства…“
„…Съгласно легалната дефиниция за „надделяващ обществен интерес”, съдържаща се в §1, т.6 от ДР на ЗДОИ, такъв е  налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл.3…“
„…Такъв интерес се предполага до доказване на противното в случаите на §1, т.5 от ДР на ЗДОИ, и в частност в случая по б.”е” – когато исканата информация е свързана със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект по чл. 3 от с. з. Позоваващият се на този текст не е длъжен да доказва съществуването на надделяващ обществен интерес; онзи, който твърди обратното, е длъжен да го докаже. Мотиви за липса на надделяващ обществен интерес в решението на главния секретар на МИЕ, върху когото лежи доказателствената тежест да обори законовата презумпция, липсват…“
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок.“

АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД – СОФИЯ И СЪДИЯ ВЕСЕЛИНА ЖЕНАВАРОВА – 31 СЪСТАВ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, ПОСТАНОВЯВАЙКИ ТОВА СПРАВЕДЛИВО РЕШЕНИЕ В ПОЛЗА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НАПРАВИ МАЛКА КРАЧКА КЪМ ГОЛЯМАТА СПРАВЕДЛИВОСТ!
НИЕ ОТ FREINews КАТО ПОДКРЕПЯЩИ ТАЗИ СПРАВЕДЛИВА КАУЗА, ПОЗДРАВЛЯВАМЕ XXX СЪСТАВ, II ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВА, ЧЕ СЕ ОСМЕЛИ ДА НАПРАВИ ТАЗИ ТАКА НЕОБХОДИМА СТЪПКА.

Ето цялото решение на съда:
http://domino.admincourtsofia.bg/BCAP/ADMC/WebData.nsf/ActsByCaseNo/76D462B063E2F26AC2257C9E004A25F3/$FILE/temp417156349537037962B652D328266B8C2257C9E00355D34.pdf

Събитието:https://www.facebook.com/events/430280900439184/
Сайта:http://zazemiata.com/koncesii-reshenie-na-sada/

България е държавата с най-ниски доходи от собствените си подземни богатства. В света! Тук концесионната такса е 1,5%, а данък печалба – 10% = 11,5%. Африканските страни, богати на злато и други стратегически метали взимат от концесионерите над 50% такса + данък. В повечето от тях държавата има пряко участие в концесиите.

В Европа: Във Франция всички ключови концесии са държавни. В Норвегия държавата държи задължително 90% от всяка концесия за подземни богатства.

Наскоро киргизстанският народ след бурни протести и полицейско насилие изгони чуждестранните концесионери на злато. Народът в тази бедна страна реши, че 33% концесионна такса е несправедлива и го ощетява. В България таксата е 1,5%

Министерството има възможност също да изрази вярност към обществения интерес, не към този на чуждестранните компании, и да даде договора. А може и да обжалва съдебното решение.

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ:

ЕДИН БЪЛГАРИН САМ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА-2

ГЛЕДАЙТЕ „КРИМИНАЛНИТЕ ЗЛАТНИ КОНЦЕСИИ – ГЕРГЕЛЧЕВ,  Д-Р НА ГЕОЛОЖКИТЕ НАУКИ!“

ДЕЛО №1147/2013 ЧОВЕКА, КОЙТО СЪДИ ДЪРЖАВАТА, ЧЕ Е ДОПУСНАЛА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ДА БЪДЕ ОГРАБЕН

ДА ПОДКРЕПИМ ЧОВЕКА, КОЙТО СЪДИ ДЪРЖАВАТА, ЧЕ Е ДОПУСНАЛА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ДА БЪДЕ ОГРАБЕН!

КАКВО МИСЛЯТ БЪЛГАРИТЕ ЗА КОНЦЕСИИТЕ

КОНЦЕСИИТЕ – НОВАТА НЕОКОЛОНИАЛНА ПОЛИТИКА, СРЕЩУ, КОЯТО СЕ БОРИМ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА

МОТИВИ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНИЕНИЕ ЗА ЗПБ

ПРОТЕСТ СРЕЩУ ОГРАБВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

 

Advertisements

13 thoughts on “ДЕЛО №1147/2013 МАЛКА КРАЧКА КЪМ ГОЛЯМАТА СПРАВЕДЛИВОСТ

 1. Pingback: ЧИНОВНИК В МС ПРЕНЕБРЕГНА НАЦИОНАЛНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ В ЧАСТНА ПОЛЗА | FREI NЕWS

 2. Pingback: МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТКАЗА ПРОЗРАЧНОСТ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ЗЛАТНИТЕ КОНЦЕСИИ | FREI NЕWS

 3. Pingback: КРАТКО ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА, БЕЛКЕМ РАЗБЕРЕ НА АРАБСКИ! | FREI NЕWS

 4. Pingback: ЕДИН БЪЛГАРИН САМ СРЕЩУ ДЪРЖАВАТА-3 | FREI NЕWS

 5. Pingback: ЗЛАТОДОБИВА КАТО ФОРМА НА ГРАБЕЖ* | FREI NЕWS

 6. Pingback: Още двама българи, непримирими с грабежа на националните богатства на България, завеждат дела срещу администрацията | FREI NЕWS

 7. Pingback: Съдя държавата | FREI NЕWS

 8. Pingback: Легитимира ли решение № 3395 по дело № 12163/2013 съществуването на анонимен държавн органи? | FREI NЕWS

 9. Pingback: РЕШЕНИЕ №4041 ПО ДЕЛО №3524/2014 И № 4042 ПО ДЕЛО 3732/2014: ОЩЕ ДВЕ МАЛКИ КРАЧКИ КЪМ ГОЛЯМАТА СПРАВЕДЛИВОСТ | FREI NЕWS

 10. Pingback: НАРОДЪТ ПОБЕДИ ЗА ЧЕТВЪРТИ ПЪТ В СЪДА СРЕЩУ ЗЛАТНИТЕ КОНЦЕСИОНЕРИ | FREI NЕWS

 11. Pingback: Отговор на 10-те въпроса свързани с дело №1147/2013 | FREI NЕWS

 12. Pingback: СЪДИИТЕ В АССГ ЗА ДЕСЕТИ ПЪТ РЕШИХА, ЧЕ ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС СТОИ НАД КОРПОРАТИВНИЯ | FREI NЕWS

 13. Pingback: ЧИСЛОТО 13 СЕ ОКАЗА ФАТАЛНО ЗА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ | FREI NЕWS

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s