ЕВРОПЕЙСКАТА ПОДКРЕПА ЗА НЕООСМАНИЗМА В ДЕЙСТВИЕ

ЗА ВАКЪФСКИТЕ ИМОТИ

В последно време, Главното мюфтийство започна да напира да си връщало вакъфските имоти.
Но такова искане е несъстоятелно, защото този въпрос е уреден още с договора от 1909 година, в който имотите преминават под юрисдикцията на Царство България, а Главното мюфтийство става независима от Османския султанат религиозна институция, с което нещата са приключени.
Всички сгради и имоти на вакъфите, преминават във владение на Царство България и Султаната се отказва от всякакви имуществени претенции на територията на Българската държава.
Също така според подписания на 19.04.1909 година договор между Османския султанат и Царство България одобряващ независимостта на България, към него е прикрепен протокол, който засяга правата на мюсюлманската общност и вакъфските имоти е неотменима част от същия договор.
В това споразумение вече се разглежда двустранно и въпросът за мюфтийствата в България. Т. е. българското и турското правителства подписват споразумение с оглед уреждането на въпроса за мюфтийствата в България.
Въз основа на тези нови договорености през 1910 г. бива избран за първи главен мюфтия софийският районен мюфтия Ходжазаде Мехмед Мухйиддин. В края на балканските войни, на 29 септември 1913 г. между България и Османската империя бе подписан мирен договор. Към този договор отново бе прикрепено друго споразумение, в което въпросът за мюфтийствата се разглежда още по-обстойно. Този документ, който в историята на дипломацията се споменава като „Споразумение за мюфтиите“, се отличава с два нови момента от споразумението, сключено през 1909 г.
И Заплатите на главния мюфтия, на мюфтиите и техните заместници, както и на служителите в техните ведомства се изплащат от българското правителство, защото Главното мюфтийство става част от Дирекцията по вероиаповеданията.
Организацията на Главно мюфтийство ще се определя чрез устав, който ще се изготви от главния мюфтия.

Главното мюфтийство претендира, че трябвало да й се реституират въпросните имоти, но реституцията се отнася най-често до недвижимата собственост, включително върху земята.
Реституцията не връща имоти на други държави, чуждестранни фирми или религиозни централи.
Реституцията връща имущество, което е национализирано след 9.IX.1944 г. И точно това, че Главното мюфтийство като част от дотогавашното МВРНЗ (чието цялостно име е Министерство на вътрешните работи, народното здраве и вероизповеданията) няма правото да изисква никакво реституиране.

Също така С подписаните през 1909 г., 1913 г. и 1925 г. договори страните са се отказали от взаимните си претенции към недвижими имоти в двете страни и точно затова Изказванията на заместник министър-председателя на Турция Бекир Боздаг в Пловдив са нарушение на гореспоменатите договори чрез претенциите на Турция спрямо вакъфските имоти в България.
Изказването на Бекир Боздаг, относно това, че Главно мюфтийство на България се стреми по законов път да си върне обратно съответните имоти е несъстоятелно, защото както споменах тези имоти още от 1909 г. минават във владение на българската държава, която ги дава за стопанисване на МВРНЗ, което е държавна институция.

По онова време Главното мюфтийство е част от МВРНЗ, както и всичи други вероизповедания на територията на страната.
За разлика от Главното мюфтийство, имотите на другите вероизповедания не собственост на Царство България, защото няма договорености, които да уреждат въпроса по този начин.

Вакъфите престават да съществуват още с договора от Истанбул, имуществото им става собственост на Царство България и това поставя точка на въпроса още тогава през далечната 1909 година.

Главно мюфтийство нарушава договора подписан от Османския султанат и Царство България, защото със своите щения за възстановавяне на права на собственост върху въпросните имоти се обявява за правоприемник на въпросния султанат.
А както е по нашето законодателство, не могат да се възстановяват имущества на чужди държави или техните правориемници.

Исканията за реституция на имоти от страна на Мюфтийството е несъстоятелно, защото като част от МВРНЗ то не е притежавало нищо, а е използвало държавно имущество, което е било предоставяно на мюсюлманското вероизповедание за ползване.
Тъй като МВРНЗ е държава институция стопанисваща въпросните имоти, то нейни правоприемници са днешното Министерство на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването и Дирекция по вероизповеданията.
Ако някой може да претендира за тези имущества, то това са именно тези три институции споменати от мен.

Министър Стоянович ясно и точно го казва пред медиите:
„Дори и да приемем, че това, което се говори в последните дни е истина, това нещо като проблем – относно вакъфските имоти, е уредено между Царство България и Османската империя в 1909 година, с което нещата са приключени. Имоти, които са били неизползваеми остават във владение на българската държава, край, с което приключва този въпрос“

Исканията за реституция на вакъфските имоти е чиста проба проява на неоосманистки искания, които са груба намеса във вътрешните дела на Република България.
Такава груба намеса е недопустима и всеки съд, който вземе решение за връщане на тези имоти на Главно мюфтийство би извършил чиста проба предателство спрямо българската държава и народ, подкрепяйки неоосманските амбиции на Анкара.

ПРОПАГАНДАТА НА ТУРСКИ ЕЗИК И НОВИНИТЕ ПО БНТ КАТО НАРУШЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА

Освен сагата с вакъфските имоти има и други груби намеси на Турция във вътрешните работи на страната, а именно да може да се води предизборна кампания на турски език.
Република Турция има претенции не само за имотите на някогашните вакъфи, но и за това, че в страната ни трябва да се разреши използването на турския език за предизборни кампании и други публични мероприятия, а и не е далеч онова време, в което нашите тиквеници разрешиха да има новини на турски език по БНТ.
А това бе грубо погазване на Конституцията на Република България, която гласи, че единствения официален език у нас е българския, а изучаването на майчин език е право на онези, които имат за роден друг език, който не е българския.

Сигурно пак ще бъда заклеймен като нацист от разни личности с празни кратуни и елементарно устроени мозъчета, та затова им показвам къде точно трябва да погледнат, че Конституцията ясно и точно се е изказала по въпроса:
Чл. 3. Официалният език в републиката е българският.
Чл. 36. (1) Изучаването и ползването на българския език е право и задължение на българските граждани.
(2) Гражданите, за които българският език не е майчин, имат право наред със задължителното изучаване на българския език да изучават и ползват своя език.
(3) Случаите, в които се използва само официалният език, се посочват в закона.

Никой никъде не е забранил на турците да изучават родния си език и неоосманлиите няма какво да дрънкат за погазени права на тоя или оня, защото такова твърдение е не само невярно, но клевета, която е толкова долна, че е меко казано гнусна.
Мисля, че няма какво повече да се разпростирам по темата за проповедите на турски или някакъв друг език, когато съм цитирал дословно какво е положението по въпроса.

ЕВРОРЕГИОН ТРАКИЯ – НАРУШЕНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Приекта Еврорегион Тракия или още известен като „Тракия без граници“ е явен опит за сепаратизъм, в който голяма част от Република България трябва да бъде превърната в част от европейски щат, който де факто ще е отделен от територията на нашата родина.
Тук също имаме нарушаване на Конституцията от Премянов и бенефициентите по програмата за създаване на този еврорегион, които работят за възраждане на Османския султанат.
Ето какви именно какво нарушават:
Чл. 2. (1) Република България е единна държава с местно самоуправление. В нея не се допускат автономни териториални образувания.
(2) Териториалната цялост на Република България е неприкосновена.

Иванка Казакова неслучайно пише следното по въпроса:
„Понеже си имам представа от европрограми и особено то тази за регионално развитие – не се заблуждавайте,че тука иде реч за европроект в нормалния му смисъл. На страницата на ЕК в комисията по регионално развитие ако се поровите за датата 7 ноември 2013 ще видите на английски Вигенин, Премянов, Калфин /а на коктейла на следващия ден по този повод е присъствал и Първанов/ да обясняват за СЪЗДАВАНЕ НА СВОБОДЕН АВТОНОМЕН НЕЗАВИСИМ ЕВРОПЕЙСКИ ЩАТ“ – това не е икономическа.зона, а е чисто и просто българско КОСОВО. Ако сте се интересували знаете, че косоварите насилствено ги карат да си продават имотите и в момента повечето население е албанци, а икономика няма, за сметка на това има албанска мафия“

Госпожа Казакова е напълно права, аз по-горе споменах, че целта на цялата тази работа е да се създаде европейски щат, който практически да е турски вилает на територията на Европейския съюз.
Неслучайно в ДЕМОКРАЦИЯТА НА БЕЗПРАВИЕТО от 23.12.2013 година, засягам именно проблема Косово:

„А какво стана с Косово?
Там дали дойде демокрацията?
Да, ама не е!
Демокрацията не дойде, но Косово се превърна в малка страна, която не само, че не е независима (Косово излезе от Сърбия, но е зависима от други), но се оказа и управлявана от същите, които в миналото извършиха геноцид над населението й.
Днес Косово е реална опора на джихадистите на Балканите и в нея Турските ислямисти и неоосманисти на Ердоган са действителните господари, заедно с уахабити, салафити и вскакви елементи, които имат за цел да реализират стария план за Ислямска дъга в Европа.“

Всъщност, ако погледнем по-внимателно точно този еврорегион ще е част от довършването на въпросната Ислямска дъга, за която става дума в цитата.
Вече много хора се усещат, че един такъв еврорегион е пряка подкрепа от ЕС за неоосманизма, който Турция се стреми да наложи не само на Балканите, но и в Близкия Изток.

Голямата мечта на Ердоган е Турция да погълне Гърция, България, Македония, Косово, Албания, Сърбия, Босна, Сирия, Северен Ирак, Израел и Ливан.

Неслучайно в статията си НЕ Е ПРОВАЛ, УСПЕХ Е! От 03.02.3013 година пиша следното:
„Турция, която има териториални претенции в Близкия Изток спрямо Ирак, Сирия, Израел, Ливан, Йемен; В Северна Африка към Египет, Тунис, че даже и Либия. В Европа към целия Балкански полуостров, без никакви изключения.
Турция търси териториално и икономическо разширение за сметка на съседите си. Тя води неоосманска политика, като има за цел да въстанови територията на някогашната Османска Империя, в апогея й.
Лека – полека Турция засилва своята военна, политическа и икономическа мощ, точно чрез дестабилизацията на Северна Африка и Близкия Изток и то точно по начина, по който предизвика две войни на Балканите и спомогна за разцепването на Югославия.
В заключение ще кажа, че Турция не гледа само към Близкия Изток, а и към нашата малка страна, към нашите съседи и към всички, които са били някога в пределите на Османската империя.
Всичко, което става днес в Близкия Изток и Северна Африка е свързано и с нас, защото, когато там ислямистите окончателно се наложат, тогава ще има опити и ние тук на Балканите да бъдем направени поредния вилает на Турция, която вече има немалко троянски коне в страните на Балканския п-в.
Тези троянски коне са разнообразни, те са под формата на марионетни държави като Косово и Босна. Под формата на партии, каквато се явява ДПС у нас /противоконституционна е/, под формата на толерастки фондации и т.н.“

Та от тук е видно, че еврорегион Тракия е точно това, за което споменах по-рано и никакви глашатаи на радио Европейски халифат или други подобни мекерета няма да ме убедят в противното.

ертракия ертракия1Само погледнете картата на бъдещия еврорегион и ще видите, че Частите му, които се намират извън територията на Република България съвпадат с това, което са отнели от нашата родина и нашия народ.
Може да има Тракия без граници, но само, ако Тракия е 100% територия на Република България.
Всеки, който е за Еврорегион Тракия е предаващ своя народ.

Advertisements

3 thoughts on “ЕВРОПЕЙСКАТА ПОДКРЕПА ЗА НЕООСМАНИЗМА В ДЕЙСТВИЕ

 1. ИЗТРЕБЕТЕ ФИЗИЧЕСКИ ДО КРАК БЪЛГАРСКИТЕ НАЦИОНАЛ-ПРЕДАТЕЛИ НАРУШАВАЩИ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ГАДНИЯТ ЕВРО-СЪЮЗ ЩЕ ОХЛАДИ ВЪЖДЕЛЕНИЯТА НА НЕО-ОСМАНИСТИТЕ !
  АКО ОСТАНЕ ЖИВ ПОНЕ ЕДИН ПРЕДАТЕЛ, ЩЕ ПОСЛЕДВА СЛЕДНИЯТ СПЕКТАКЪЛ: ПО АМЕРИКАНСКИЯ СЦЕНАРИЙ В ТОНКИНСКИЯ ЗАЛИВ, ЩЕ ЗАПАЛЯТ НЯКОЛКО ТУРСКИ СЕЛА В ЛУДОГОРИЕТО И ТУРСКАТА АРМИЯ ЩЕ НИ ОКУПИРА СЪС СЪГЛАСИЕТО НА КОСМОПОЛИТНИЯ ЕВРО-СЪЮЗ!!! ОТ РОССИЯ НЕ ОЧАКВАЙТЕ ПОМОЩ, ТЪЙ КАТО И ТЯ Е НЕ ЕТНИЧЕСКА, А ПОЛИТИЧЕСКА ЕВРЕЙСКА ДЪРЖАВА!

  • Колкото повече си траем, толкова повече ще се силят щенията на неоосманистите.
   Неслучайно ЕС и НАТО ни наложиха тая реформа на армията, кото направи страната ни разграден двор.
   И точно тук е проблема, че прекалената толерастия води до това положение.
   Както казва Митер Чех:
   „Едно време помаци и гагаузи се караха кой бил по-българин, а сега се пенят кой е по-турчин.“
   И е прав, щото прекаленото мазнене към Анкара води и до нагъзване, а оттам и до онождане.

 2. Pingback: Запада, ислямизма и неоосманизма | FREI NЕWS

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s