Уточнение за ВСИЧКИ,които ме помолиха, що е то СЪДЕБНО-ФИНАНСОВА ИКОНОМИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА /СФИЕ/

Barbutew-log

Автор: Владимир Барбутев
Снимка: Мика Сийминеен

Здравейте отново, приятели!
Тъй като предишната ми статия за СЪДЕБНО-ФИНАНСОВА ИКОНОМИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА твърде много разбуни духовете,бях помолен да дам разяснения по темата.
Уточнението е за всички, които ме помолиха в коментарите към предходната ми статия.

Тъй като все пак не съм действащ юрист/макар и учил право/,и след всичко което ще изложа и което Вие ще научите от мен е добре да се обърнете към юридическа кантора за всеки Ваш персонален кредит.
Започвайки с тези уточнения се връщам към обещаните разяснения.

И ТАКА…

За да стане ясно какво точно е СЪДЕБНА ЕКСПЕРТИЗА, ще разгледаме първо в най-общ план.
Тя заема важно място за разкриване на обективната истина в гражданския и наказателния процес. Известно е, че непосредствено след освобождението на България от турско робство се осъзнава необходимостта от нея, поради което тя става едни от способите за подпомагане на компетентните органи в решаване nа правните казуси.Оттогава до днес настъпилите изменения в развитието на социалните процеси обуславят нейното усъвършенстване. Това обаче се дължи и на бурния ръст на частните науки, на постоянно повишаващите се изисквания към съдебната експертиза от страна на компетентните органи при решаване на конкретни въпроси на практиката.
Многостранни и многообразни са извършваните днес съдебни експертизи. Все повече се разширява тяхната видова принадлежност.

ПРЕДМЕТ:

Предметът на съдебната експертиза в практиката се определя от задачите, които се поставят на експерта.
Обект на съдебната експертиза могат да бъдат материални и финансови обекти и процеси.Обект на съдебната експертиза е конкретно обстоятелство, обуславящо назначаването на експертиза за изясняването му от оправомощен орган, притежаващ специални знания в конкретна област на научното знание. Обектът е винаги конкретен.
Извод, че предмет на съдебната експертиза са фактите и обстоятелствата, които обуславят воденето на наказателния или гражданския процеси с цел компетентният орган да разкрие в пълнота обективната истина.

МЕТОДИ:

Под метод обикновено се разбира „начин за постигане на определена цел, за теоретично изследване, за практическо прилагане на нещо,както и „начин, подход за откриване и възприемане на научни познания и истини или работа“, „начин за теоретично изследване на природните явления и обществения живот“.Методите се делят на:
1. Общи методи,които се използват от други науки. Това са анализът и синтезът, индукцията и дедукцията, хипотезата, аналогията, обобщенията и абстракцията.
2. Специфичните методи/Собствените методи/. Те не са предмет на изучаване в общата част на съдебната експертиза, тъй като влизат в предмета на особената част.
3. Частните методи на познание обикновено се отнасят: наблюдението, изменението и изчислението, описанието, сравнението и експеримента.

Тук стигаме и до спомената от мен в първата ми статия /коята така разбуни духовете/ СЪДЕБНО-ФИНАНСОВА ИКОНОМИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА.

Какво всъщност е СЪДЕБНО-ФИНАНСОВА ИКОНОМИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА /СФИЕ/?

Същност и правно основание на СФИЕ :
– В ГПК – споровете във връзка с обявя¬ване на фирмите, банковите институции и др. в несъстоятелност, с осъществяване на приватизационни сделки и др.
-В НПК – Тя е свързана с установяване на причините, довели до неизгодни икономически сделки при приватизацията, в умишлено довеждане на стопански субекти в несъстоятелност, при което са реализирани неблагоприятни финансови резултати, както и при безстопанственост, длъжностни присвоявания, документни измами и др.
– Наредба № 1461.*

ЗАДАЧИ:

Да се изведат основните икономически показатели, които да дадат ясна картина за състоянието на анализирания обект.Трябва да се изучат и договорните отношения с други правни субекти, състоянието на организацията на работа и перспективите за излизане от затрудненото положение, ползвани ли са и от кого заеми, какъв е техният падеж и как ще се отрази това върху статуквото на икономическия субект и др.

МЕТОДИ НА ИЗВЪРШВАНЕ:

Описателният и сравнителният метод.
Естествено експертът трябва да изложи описателно състоянието на обекта, в който извършва експертизата, а след това на базата на сравнителни данни от минали периоди да мотивира изводите, до които е достигнал. В тази връзка често пъти се използват математически или други социологически методи, които потвърждават правилността на подхода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В него се обобщават изводите и оценките, до които е достигнал експертът. То се подчинява на изисквания – ГПК и НПК, и специалния подзаконов акт – Наредба № 1461. Заключението трябва да бъде систематизирано, ясно и прегледaно, за да ползва успешно съда в динамично протичащите процеси.
При извършване на експертизата е възможно да се открият и други обстоятелства, които имат значение за делото, без за тях да е била поставена такава задача на експерта.
На основание чл. 125, ал. 3 НПК обаче експертът е длъжен да ги посочи в заключението.

*Прилагам линк към НАРЕДБА № 1461 ЗА СЪДЕБНО-СЧЕТОВОДНИТЕ И ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ.
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/-555963903

В заключение отново моля всеки прочел тази статия да се обърне за правна помощ към юрист.

С поздрави към всички Вас,
ВЛАДИМИР БАРБУТЕВ

Advertisements

2 thoughts on “Уточнение за ВСИЧКИ,които ме помолиха, що е то СЪДЕБНО-ФИНАНСОВА ИКОНОМИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА /СФИЕ/

  1. А дали такова нещо, търсено от правосъдието, като „обективна истина“ съществува като стабилно явление? Твърди се, че всяка теория, която се оповава на „обективна истина“ е псевдонаучна ….

    • Поне теоретично ОБЕКТИВНА ИСТИНА това е нещо, което отговаря на фактите.
      Сиреч обектива истина е, когато опиъваме конкретни факти, които подлежат на проверка и когато резултатите от проверките се припокриват, тогава можем даговорим за „обективна истина“.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s