ЧИЯ Е БНТ? НАЦИОНАЛНА ЛИ Е ИЛИ НЕ?

Чия е БНТ

Много обичам да не гледам телевизия.
Даже телевизор си нямам, като изключим този, в който спи кучето.
Години наред ми задават въпроса, аджеба как така не гледаш ТВ, че и приемник си нямаш?

А моя отговор е, че не мога да проумея как така хората гледат тия пошлотии, които ни насаждат от синия екран, който бълва толкова много помия, че ако беше материална, досега да е напълнила един-два океана…

Теоретично ТВ е средство за информация, за забавление на публиката, за повишаване на нивото на културата й и с образователна цел, но реално е точно обратното.
ТВ се е превърнала в средство за манипулация на хората, за системно затъпяване на аудиторията и за понижаване на културното й ниво.

Ако има муза на телевизията, вероятно тя отдавна си е закрила лицето и си е строшила статуите от срам1, че  телевизионното изкуство се е превърнало в помиарник, който пълни главите на хората с дракх.
Ако има зрители, които харесват да им пълнят главите с помия, това говори, че Драгия Зрител се е превърнал в помияр…Зрители без вкус, които гледат кич и търпят да ги наливат с медийна помия…
Просто ужасно!

Телевизията е превърната в средство за дезинформация и манипулация.
Реално погледнато тя не отразява обективно събитията, а ги показва така, както й наредят онези, които я финансират.

Точно тук е проблема, че хората виждат това, което им се покаже и често пъти не се замислят дали показаното е отговарящо на истината или не.

Ние хората сме склонни да забравяме, паметта ни не е съвършенна, а щом нещо отмине, то става мъгляв или ясен спомен, който с течение на времето чрез внимателни манипулации може да се промени.
Това не е мое твърдение, а нещо, което е доказано експериментално още преди над 50 години, а днес масово се използва, когато трябва да се демонизира или идеализират хора, организации, идеи…

Мен силно ме вълнува въпроса дали всъщност има някоя медия, която да е истински национална, но БНТ като такава трябва да е обективна, ако не за друго, то защото тя се издържа с данъците на нас, българските граждани, които биваме щавени финансово, за да издържаме разни държавни институции, към които спада и БНТ.

От гледна точка на това кой дава парите за БНТ, тук спокойно може да кажем, че ги даваме ние, българския народ и се явяваме работодател на всички, които работят във въпросната национална медия.
От тук следва, че БНТ трябва да е обективна, да предоставя ефирно време на своите работодатели, т.е. на нас.

Вече седем седмици има протест пред сградата на БНТ и неговия надслов е ЧИЯ Е БНТ?
А днес този въпрос е актуален, защото макар, че съществува тезата, че „телевизията не лъже“ това е една голяма измама, която се използва и то доста умело от онези, които диктуват на БНТ какво и как да отразява.
БНТ трябва да бъде наистина истинска и общонационална медия, но това така и не се случва.

За целия период на Прехода може да видим, че: „Докато медии, политици, писатели, плямпачи и продажници или разни заблудени шашавелници чуващи гласове и виждащи несъществуващи неща дрънкаха ли дрънкаха хипнотични слова как вървим към светлото бъдеще на постсоциялистическия строй и „капитализма с човешко лице“, нещата се сгромолясваха и накрая се оказа, че „светлината в края на тунела“ не е нищо по-различно от насрещния влак, който яко ни изчеластри по челото.
Години наред телевизора успешно надвикваше стомаха и прикриваше пустотата на хладилника, но в един момент на изгладнелия организъм му стана толкова зле, че както става в критични моменти, изведнъж му се проясни съзнанието на мозъка, залъгван с илюзии и той проумя, че миражи, обещания и храна на снимка няма да решат  проблема с оцеляването.“2

От тук може да си направим извода, че никоя медия у нас, даже и БНТ не са засегнали истински важните за страната, народа и обществото въпроси, тази телевизия със своята необективност е допринесла за това хората да бъдат масово лъгани от разни политици, партии, НПО-та и други, които са имали достъп до ефира й от създаването й до наши дни.

Днес реалното управление на страната става не чрез институциите, а под масата, на сянка, като за изфабрикуване на общественото мнение се използват медиите, а както знаем най-влиятелни измежду тях това са телевизиите, които буквално са в домовете на 99% от българските граждани.
Понеже повечето телевизии са частни, то БНТ, която е хем медия, хем държавна институция трябва да служи като истински проводник на общественото мнение, да е посредник между хората и властта, а също така и между самите хора, а това не се случва.

Истинското управление става чрез медиите, които играят огромна роля за формиране на обществената нагласа и пряко влияят върху избора на хората по един или друг въпрос.
А това влияние е толкова силно, че може да си зададем въпроса какво точно имаме като форма на управление Демокрация или Медиякрация?

Казвам това неслучайно, а защото телевизията има три основни начина за манипулиране:
а) Новини, които поднасяли информацията избирателно и често пъти изкривявали събитията по начин, който е угоден на собствениците на медиите и политическите и икономическите кръгове около тях.
б) Сериали, имащи за цел да приковават пред телевизора хората, като им налагат поведенческите модели, които се изявяват чрез героите на съответните филмови поредици. Също така сериалите служели и като скрито средство за реклама и налагане на определени продукти на пазара.
в) Талк /ток/шоута, които представлявали нещо от типа на викторини, при които зрителите ставали свидетели или участвали в различни игри и викторини, които раздавали награди на участниците, което карало зрителя да се идентифицира с хората, които виждал на екрана.3

Относно медиите Георги Хаджиев казва следното: „Едни от най-мощните инструменти на власт. Те свалят и вдигат, създават и унищожават политически фигури, обричат на забвение мислещи умове, а посредствеността могат да въздигнат в култ. Много често те са използвани от управниците за отклоняване на вниманието на народните маси от парливите проблеми на деня“4

И това е напълно вярно, за съжаление важи с пълна пара за БНТ, която умело отбягва наистина обществено значимите въпроси и така става съучастник за това българския народ да бъде системно лъган и ограбван от политиците и бизнеса, чийто интереси са в противовес с тези на народа като цяло.

През 90-те години у нас БТ5 мина към лагера на СДС и така наложи един демоничен образ на комунистическата партия, но умело пропусна да спомене, че сините ще ни доведат до финансов, икономически, социален и демографски колапс.
Положението с БНТ е същото и до днес, когато те пренебрегват обществено значимите проблеми или ги омаловажават.

Тук ще вметна един цитат, който макар да е за медиите като цяло, той е пряко отразяващ състоянието на БНТ като медия:

Медиите са онази сила, която се използва от управляващите кръгове, за да издигнат или свалят дадена политическа групировка във властта, да раздуят или прикрият едно или друго събитие.
Медиите успешно правят димна завеса, за да прикрият обществено важните събития, раздувайки разни незначителни събития, клюки за известните или разпростирайки се върху темата спорт.
Медиите диктуват на хората какво да потребяват, как да мислят, какво да мислят.
Кой е добър, кой е лош, кое е добро и кое е зло.
Медиите налагат поведенческите модели, които се считат за норма в обществото, те налагат една или друга мода и не оставят на хората възможността да мислят самостоятелно.
Те диктуват какви да бъдат човешките взаимоотношения, моралните и цивилизационни ценности на обществото.
Медиите са онази сила, която подмени морала, превърна хората в потребители, в послушни оръдия на властта…“6

От тук можем да заключим, че медиите и властта са се слели в едно цяло чрез содомистичен брак, който превръща хората в послушни роби, които не могат да се разбунтуват по-сериозно, защото за тази цел трябва да могат да мислят самостоятелно.7

И ВСЕ ПАК ЧИЯ Е БНТ?

Този въпрос е силно актуален към днешно време, защото макар, че в името на българската национална телевизия да пише, че е национална, то тя не предоставя ефир на гражданските организации, които имат какво да кажат на хората.

Реално погледнато гражданското общество е лишено от ефирно време, в което да могат различни граждани и организации да изразят своята позиция по един или друг въпрос, който касае обществото като цяло.

Кога най-после БНТ ще предостави ефирно време на гражданското общество?
С други думи речено кога тази национална медия ще стане наистина национална обществена медия и ще започне да обслужва интересите на обществото?

Теоретически в нашето общество има гласност, плурализъм и други подобни проявления на демокрацията…
Има да! Само, че само на думи!
Реално БНТ се е превърнала в медия, обслужваща интересите на една или друга политическа сила, олигархията и т.н., Само не и на обществото като такова.

Това, че БНТ отдавна не е обществена медия, можем да го видим и по назначенията там, защото те са нищо друго освен политически такива и закотвят на силни позиции хора, които да обслужват интересите на силните на деня, а народа кучета го яли.

Докога в БНТ ще е така?
Кога в тази национална медия най-сетне ще се правят назначения на професионалисти, а не на политически и плутократчино угодни хора?

Кога БНТ ще се придържа към чл. 1 от Конституцията на Република България , ал. 2, която гласи следното: „Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази конституция.“ И ал. 3 „Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.“

Всички български граждани по смисъла на гореизказаното, се явяват работодатели на българската национална телевизия и тя е длъжна да отразява събитията обективно и да работи само и единствено за народното благо и обществения интерес!
Исканията на протестиращите са в духа на Конституцията на Република България и те са следните:

Всеки ден, непосредствено след всяка от емисиите на турски език да се дава ефирно време от 1 час на граждани и граждански организации, които не са финансирани от съмнителни чуждестранни донори.

– БНТ като обществена медия, която се финансира със средства събирани от българските данъкоплатци, обективно да отразява всички събития, които засягат националната сигурност на страната и обществено значимите въпроси.

-Реалното отразяване на различните идеи и убеждения в обществото може да се осъществи само чрез плурализъм на гледните точки във всяко едно отношение така Българската Национална Телевизия наистина би съдействала за взаимното разбирателство и толерантността в отношенията между хората и биха предоставили на гражданите възможност да се запознаят не само официалната позиция на държавата по важни въпроси на обществения живот.

1. МАНИПУЛАЦИЯТА, НЕВИДИМА И КОВАРНА, УСПЕШНО ВОДЕЩА НИ КЪМ КАТАСТРОФА, FREI NEWS 22.06.2013
2. „Содомистичния брак между медиите и властта“, FREI NEWS, 15.04.2013
3. „Содомистичния брак между медиите и властта“, FREI NEWS, 15.04.2013
4. „Основи на безвластието“, Георги Хаджиев, София, 2000г.
5. Днес БНТ
6. Mika Sieminehn, “Popularicion” 01.07.2005 a , “Media quali mezzo per controllare la mente umani” .
7. „Содомистичния брак между медиите и властта“, FREI NEWS, 15.04.2013

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s