Ако не можете да си позволите адвокат при гражданско дело

Източник: ФБ

Ако сте страна но гражданско дело и
не можете да си позволите да
наемете адвокат, но желаете да
имате такъв и интересите на
правосъдието изискват това,
Гражданският процесуален кодекс
предвижда възможността да
получите безплатна адвокатска
защита. Молбата за правна помощ
се подава в писмена форма до съда,
пред който делото е висящо. Съдът
формира преценката си, като взема
предвид:
1. Вашите доходи или доходите на
Вашето семейство;
2. имущественото Ви състояние,
удостоверено с декларация;
3. семейното Ви положение;
4. здравословното Ви състояние;
5. трудовата Ви заетост;
6. възрастта Ви;
7. други обстоятелства.
Ако съдът откаже исканата правна
помощ, може да обжалвате неговото
определение с частна жалба.
Безплатната адвокатска защита се
изразява в назначаването на
служебен адвокат, който да Ви
представлява по време на
гражданския процес.
Правната помощ може да бъде
прекратена при промяна на
обстоятелства, въз основа на които е
предоставена, а можете и да бъдете
лишени от нея, ако се установи, че
условията за нейното предоставяне
не са съществували изобщо или
отчасти.
Ако посочите неверни или непълни
данни в молбата за правна помощ и
вследствие на това получите или се
опитате да получите правна помощ,
подлежите на глоба. Глоба се налага
и в случаите, когато сте получили
правна помощ и не уведомите
своевременно съда за промяна в
обстоятелствата въз основа, на които
Ви е предоставена помощта. Глобата
е в размер от 50 до 300 лв., а за
нарушения, които затрудняват хода
на производството или са
извършени повторно, глобата е в
размер от 100 до 1200 лв.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s