ОТВОРЕНО ПИСМО, ОТНОСНО РЕФЕРЕНДУМА ЗА КОНЦЕСИЯТА НА „СОФИЙСКА ВОДА“

До
Средствата за масова информация

И Н Ф О Р М А Ц И Я
от пресконференция на ДКСМП

Днес, 4.08.2013 г., се проведе пресконференция на Дискусионния клуб за социална местна политика на тема „Гражданите на столицата извоюваха своя първи местен референдум!”, в която участваха Николай Белалов – общински съветник от БСП в СОС и Борис Цветков – народен представител от БСП-КБ от София.
Административен съд София град (АССГ) със свое решение № 5330 от 1.08.2013 г.
http://domino.admincourtsofia.bg/BCAP/ADMC/WebData.nsf/ActsByCaseNo/ACC57FF3535BBE28C2257BBB003E63AE/$FILE/temp414885965740741C990E9BF87807F60C2257BBB00294F2B.pdf
отмени решение № 621/6.08.2012 г. на Столичния общински съвет
http://www.sofiacouncil.bg/content/docs/c_f26633.pdf, с което СОС отказа насрочването на местен референдум в Столична община за прекратяване на концесията за водата. Немотивираното и незаконосъобразно решение на СОС бе взето въпреки искането за референдум, подкрепено от десетки хиляди граждани на СО и внесеното предложение от 16 общински съветници (15 от БСП и 1 от ВМРО).
За съжаление до момента представителите на АССГ не са могли да открият представители на СО и СОС за да връчат официално решението на АССГ. (Интересно е щом кмета на СО г-жа Фандъкова обяви че е прекратила отпуската си, дава интервюта, защо в общината няма кой да приеме решението на съда?!)
Датата и връчването на решението са от изключителна важност, защото от датата на официалното връчване на решението тече едномесечния срок, в който СОС трябва да вземе решение по искането за референдум.
Според разпоредбите на ЗПУГДВМС при отмяна на незаконосъобразно решение на СОС провеждането на референдум става автоматично и задължително. Столичният общински съвет е длъжен на насрочи местен референдум в предвидените от закона срокове (между 45 и 60 дни от решението си т.е. референдумът ще се проведе в периода между 20 октомври и 5 ноември – 20.10, 27.10 или 3.11.2013 г.).
Ето защо ние настояваме:
1. Представители на СОС и на СО незабавно официално да получат решение № 5330/01.08.2013 на АССГ и да започнат подготовка за референдума: административна и информационна!
2. До 6.08.2013 г. Председателят на СОС или ако и той е в отпуск неговия заместник да насрочат заседание на СОС за насрочване на дата за местен референдум за прекратяване на концесията за водата. Заседанието на СОС трябва да се проведе в едномесечния срок т.е. през месец август или най-късно до 5.09.2013 г..
3. В изпълнение на указанията на АССГ кметът на СО и председателя на СОС да изготвят и представят официални писмени становища по предложението за местен референдум и подготвят за утвърждаване всички изборни книжа.
4. Организираме граждански протест на 6.08.2013 г. (вторник) от 10 часа пред Столична община, на който каним г-жа Фандъкова и г-н Елен Герджиков за диалог с нас по поставените от нас конкретни искания.
https://www.facebook.com/events/185409928303060/
5. Настояваме кметът на СО, председателя на СОС, мнозинството общински съветници от ГЕРБ и персонално 34-та, гласували отмененото незаконосъобразно решение на СОС публично да се извинят на десетките хиляди граждани на Столична община, внесли искането за референдум.
В случай на продължаващо пренебрежително отношение и липса на диалог си запазване правота за следващи действия за защита на обществения интерес с всички позволени от закона средства.
Изпратените ви като прикачени файлове снимки може да използвате свободно!
За повече информация: Николай Белалов 0889 207710, Борис Цветков – 0888 408256

Извадки от ЗАКОН ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ:
Обжалване на отказа за произвеждане на местен референдум
Чл. 32. (1) Решението на общинския съвет, с което се произнася по искането за произвеждане на местен референдум,може да се обжалва от лицата по чл. 27, ал. 1, 2 и 3 или от съответния областен управител пред съответния административен съд в 7-дневен срок от обявяване на решението. Административният съд разглежда жалбата в тричленен състав. Решението на съда е окончателно.
(2) В случай че административният съд постанови решение, с което отменя отказа за произвеждане на референдум, общинският съвет е длъжен да насрочи референдума в предвидените по чл. 30, ал. 4 срокове, които текат от обявяване на решението на съда.
(3) Ако в случаите по ал. 2 или по чл. 27, ал. 2 и 3 общинският съвет не приеме решение за насрочване на референдум, инициативният комитет има право да поиска от областния управител да насрочи референдум.
(4) В случаите по ал. 3 областният управител изисква подписката от председателя на общинския съвет, който трябва да я изпрати в тридневен срок от получаване на искането

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s