КОМУНИСТИ ИЛИ НЕ, НАПЪЛНО СА ПРАВИ!

В България икономическото неравенство между хората ще доведе скоро до жестоки социални бунтове

narod&wlast

Източник: КОМУНИСТИ

Липсата на стабилна производствена база и неадекватното разпределение на произведените блага и генерираните финансови ресурси води до нарастване на икономическото неравенство между между представителите на различните класи и класови слоеве в страната. Хаосът и липсата на планиране в икономическата среда увеличава разликата в доходите на представителите на бизнеса и работещите българи.
Неравенството в България е един от най-сериозните проблеми на Европейския съюз. Държавата не разполага с механизми за ефективно преразпределение на доходите, както и възможности за провеждането на социална политика, която да гарантира интересите на обикновените работещи граждани.

Безработицата, явление непознато за българския гражданин преди 1989-та година, днес обрича населението на мизерия и упадък.
Пазарната свобода и пазарните играчи възпрепятстват по всякакъв начин приемането на ефикасно трудово законодателство, което да удовлетвори на всеки българин конституционното му право на труд, образование, здравеопазване, култура и живот.

Пазарът на труда води до образователен колапс в системата, защото бизнесът няма интерес да инвестира в “произвеждането” на висококвалифицирани кадри – интересът се губи поради факта, че на висококвалифицираният специалист трабва да бъде подсигурена адекватна заплата. А всяка висока заплата води до разход на печалба за предприемачите.

Заедно с това, идеята за преразпределяне на доходи без изграждане на система за подготовка на специалисти и адекватно на образованието им полагане на труд няма да доведе до никакви резултати спрямо повишаване на доходите и стандарта на живот.
Високите нива на неравенство в България водят до реално социално изключване и изчезване на всякакви хоризонти за реализация на огромното мнозинство в страната. Постигането на нормален стандарт за живот, развитието на потенциала на гражданите в страната е невъзможно, докато около врата на работниците е стегната примката на частните интереси на бизнеса.

Икономиката на страната, в дългосрочен план, е заложник на липсата на планомерна производителност и реализация на продуктите на труда, както и на преднамерено поддържаната безработица от страна на 5-те процента собственици на фирми спрямо останалите 95% граждани – работници, безработни, пенсионери, младежи, жени.

Ние сме страната с най-високо подоходно неравенство в икономическия конгломерат на монополи и олигарси, наречен Европейски съюз.

Относителната разлика в доходите между най-богатите и най бедните в България достига съотношени в размер 1 към 4. Тези данни не са се променяли кой знае как през годините след въвеждането на пазарния хаос.

България е страната с най-висок дял на хора в риск от бедност или социално изключване. Само за 2012 г. на улицата са останали 36,000 семейства и 120,000 души са изгубили домовете си.
За последната година данните са убийствени:
– 400 000 безработни;
– нови 120000 бездомни;
– 2000 000 затънали в кредити;
– 51% от българите живеят в крайна бедност;
– 53% от пенсионерите живеят в крайна бедност;
– 4 млн. българи са В РИСК ОТ ТОТАЛНО СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ.

Тази статистика оформя един извод: България продължава да е на прага на жестоки социални бунтове, които, ако не доведат до смяна на икономическия модел на пазарната хаотична икономика и до промяна на десния политически ракурс в законодателството, ще предизвикат непреодолими граждански класови различия и радикализация на настроението в низините.

Експертен съвет
към Съюза на комунистите в България
и Движение “Че Гевара”

One thought on “КОМУНИСТИ ИЛИ НЕ, НАПЪЛНО СА ПРАВИ!

  1. Има съществени пропуски в аргументите на този текст. Ще се съглася с комунистическата логика, която може да е вярна в един идеален свят (въпреки че светът не е идеален). Но след това се правят изводи за гледната точка на капиталистите, направени с разсъжденията на комунист: „Пазарът на труда води до образователен колапс в системата, защото бизнесът няма интерес да инвестира в “произвеждането” на висококвалифицирани кадри – интересът се губи поради факта, че на висококвалифицираният специалист трабва да бъде подсигурена адекватна заплата. А всяка висока заплата води до разход на печалба за предприемачите.“. Като се дават такива обяснения, трябва да се разсъждава като „предприемачите“, а не като комунисти, защото те не са такива! Грешката в логиката на горния цитат е, че „предприемачите“ са задължени да осигурят висока заплата, ако имат висококвалифициран специалист. „Предприемачите“ винаги ще дадат най-ниската възможна заплата на служителя, която той е склонен да вземе, вместо да напусне. „Висококвалифицираните кадри“ обикновено са нужни, защото няма кой друг да свърши тяхната работа, така че „предприемачите“ имат нужда от съществуването на „висококвалифицирани кадри“, иначе няма кой да им работи и да им докарва печалбата. Даже за „предприемачите“ искат да има повече такива кадри, за да могат да изберат измежду тях тези, които ще се съгласят на най-ниска заплата.
    За да се изгради комунизъм, е нужно да се разсъждава внимателно и обективно, като капиталист – иначе държавният икономически план ще бъде лош.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s