НЕКА ПОДКРЕПИМ ГЕРГАНА НЕ САМО ВЪВ ФЕЙСБУК

temida-pl31

Уважаеми читатели, приятели врагове, съмишленици и противници,
Нека да извършим едно родоугодно дело и на 10.07.2013г. да подкрепим протеста, който е в защита на Гергана Илиева Павлова-Червенкова, която е несправедливо обвинена от американските власти в престъпление, което тя няма как да е извършила, защото не е била на територията на САЩ във времето, за което се твърди, че го е сторила.

Колкото и да се позовават американските власти на договора за екстарадиране, който съществува между България и САЩ, то тяхното искане е безпочвено, защото престъпление, това е деяние, което се явява закононарушение в дадена страна и може да се предявяват претенции за такова от съответните власти САМО, ако то е извършено на територията на съответната държава, ако такива действия няма на съответната територия, тогава не може да се говори за престъпление.
От тук следва, че иска на САЩ за екстрадация на Гергана Илиева Павлова-Червенкова е нищожен и ако нашата страна го уважи, това би означавало, че българската държава ПРЕДАВА своите граждани на чужду власти с цел саморазправа.
Точно подобен казус, който е предаване на български граждани на чужди власти за саморазправа е една от причините да се появи Народния съд и да издаде присъди за държавна измяна на лицата, които са допуснали с действията си или бездействията си това да се случи.

Гергана Илиева Павлова-Червенкова не може да бъде третирана като престъпник, защото тя не е извършила престъпление на територията на САЩ, а също така и на територията на Република България.
Всяко искане на властите на САЩ за екстрадация е незаконно, защото извършено престъпление няма.
Предаването на Гергана Илиева Павлова-Червенкова на американските власти би било равнозначно на предателство или казано с други слова, това ще рече, че държавата окончателно ще загуби и без това слабото доверие, което има народа в нея.
Ако държавата извърши акта на предателство, то тогава тя нарушава обществения договор между нея и народа и този народ следва да не се подчинява на държавата, защото държава, която предава поданиците си не е лигитимна поне докато тази власт и система, които са извършили акта на предателството не са отстранени и заменени с нещо ново и гарантиращо, че подобни предателства няма да има за в бъдеще.

САЩ нямат правото да искат българската гражданка Гергана Илиева Павлова-Червенкова, защото те самите въпреки, че са страна, която има договори за екстрадация на лица, които са нарушили един или друг закон, то тя често не го спазва и укрива не само криминални, но и военнопрестъпници от Втората световна война до наши дни, а и тоже не желае пред Международния трибунал за военните престъпления в Хага да бъдат изправяни американски граждани, които е доказано, че са извършили военни престъпления и престъпления срещу човечеството.
Още от края на ВСВ, САЩ са станали убежище за нацистките военнопрестъпници, някои от които после заемат високи постове в тази страна, а други се подвизават като марионетки на ЦРУ и дестабилизират европейската икономическа и правосъдна система като внушават на хората измамни ценности.
Много от тези лица имат присъди издадени в редица държави за престъпления срещу човечеството и все още САЩ не са ги е екстрадирали за изтърпяване на наказанията им!

Българи!
Независимо каква политическа идеология изповядвате или какво е вашето верпоизповедание или етнически произход, нека се обединим около родоугодното дело и да подкрепим нашата съгражданка Гергана Илиева Павлова-Червенкова, която е заплашена да бъде предадена невинна в ръцете на страна, в която правосъдието е пропито с фалш и лицемерие, страна, която си е поставила за цел да ликвидира нашата сънародничка, защото някой си там българин трябва да опере пешкира за действията, които е извършил някой друг човек, но властите там не желаят да повдигнат обвинение срещу него, защото в САЩ има немалко люде по високите етажи на властта, които ПРОДАВАТ НАРКОТИЦИ, НО СИ ТРАЯТ ОТ ТЯХНАТА СЪДЕБНА СИСТЕМА, защото пълнят партийните каси на управляващата партия.

Аз Мика Сийминеен, като редактор на FREI NEWS и като български гражданин задавам въпроса към сегашните и преждеуправляващите:
КОЙ НАТОПИ ГЕРГАНА И ЗАЩО? КОЙ ИМА ОБЛАГАТА ДА СЕ СЛУЧИ ТОВА?
Моя отговор на първия въпрос е, че Гергана Червенкова е натопена от някой, който има сметка да бъде съдена тя, а не някой в САЩ, който е покровителствал шефовете й в САЩ, които са пълнели каси на двете големи партии в страната.
Най-лесно е да бъде обвинена Гергана Илиева Павлова-Червенкова, защото тя е българска гражданка и няма как да се защити, а и още повече, тя не е знаела, че съответните медикаменти са забранени за продажба на територията на САЩ, понеже тя не е работила в САЩ, а в България, страна, в която тези медикаменти не са забранени за продажба и следователно да й се търси вина за престъпление това е погрешно от гледна точка на закона. Не само на нашия закон, а на който и да е закон по света, защото престъплението, това е закононарушение, а не е нещо друго.

Пригодни ли са юристите, дали ход на делото в България да бъдат гаранти за справедливостта на съдебната система?
Самият факт, че съда въобще разглежда този казус е показателен, че съответните юристи, които са уважили иска на САЩ трябва да бъдат освидетелствани за професионална пригодност, защото от действията им човек може да остане с извода, че тези лица са непригодни да бъдат юристи, защото не са спазили основния принцип, че едно деяние не е престъпление на територията на една страна, ако специално не е определено като такова със закон. Действия, които в една страна са законни, а в друга не са, не могат да се третират като престъпления, ако те не са извършени на територията на страната, в която те се считат за незаконни.
Това не е само в европейското законодателство, но и в законодателството на САЩ и затова нека ония, които са допуснали въобще да започнат да се разглежда делото вместо да се даде категоричен отказ да вървят на майната си!

Гергана е невинна и по нашите и по американските закони!
Гергана е жертва на шайка измекяри, които драпат да натопят някой, който да отнесе наказанието, а че той е невинен, това няма никакво значение за тях.
Това, че към Гергана има обвинения, които са безпочвени е в резултат на действията на продажника, който до февруари ни беше министър на вътрешните работи и той трябва да понесе последствията за това предателство, което е извършил по време на престоя си в САЩ и да бъде съден за държавна измяна и то по най-строгите параграфи на закона.
Даже аз бих предложил да го изкараме на мегданя и да действаме по библейски, както са правили в миналото нашите предци.

Всеки магистрат или юрист, който вдигне ръка върху Гергана Илиева Павлова-Червенкова и й предяви обвинения за действия, които тя не е извършила да бъде считан за родоотстъпник и предател!
А за предателите се правят грамади, които да напомнят гнъсните им и гнусни пред лицето на Господа и народа дела и да бъдат проклинани во век и веков!

В по-стари времена тези, които биха извършили предателство от подобен род щяха да бъдат изтребени ведно с челядта им до девето коляно и целите им родове, за да не мърсят с присъствието си земята и да не дишат въздуха под небето ведно с народа, който са предали.
Но понеже сме в модерни времена, в които такива действия спрямо предателите са недопустими, тогава ще трябва да ги окстрахираме и прогоним извън обществото с дамга, която може да не е с жигосано, а с татуировка на чела и бузи, за да се вижда от далеч и никой да не ги подслонява, храни или да им даде подслон!

Нека подкрепим протеста в София пред спортна зала „Универсиада“, в близост до МВнР на 10.07.2013г от 17:30 ч. и защитим нашата съгражданка Гергана Илиева Павлова-Червенкова.

Една невинна българка срещу Системата-не е сама!

Цел: Отмяна на споразумението между България и САЩ за екстрадиция

ЗАЩО:
На практика се показва, че този договор,поради порочната съдебна система и в двете държави,обвързана не със защитата на обикновените граждани,а на корпорации,които от своя страна са пуснали корени и диктуват правилата в световната икономика,съдебна власт,е напълно неефективен за борбата с престъпността,но е много ефективен,когато се отнася до лишаване от човешките права на гражданите.Нагледен и много нашумял пример за целия абсурд на споразумението,е случаят на Гергана Червенкова http://save-gery.org/bg На този сайт са изредени безкрайно количество „грешки“, костващи на жената и семейството й тревоги, които никой невинен човек и близките му не бива да преживеят.Да,Гергана най-накрая е освободена под гаранция,след 2 месеца в ареста.Тя не е криминално проявила се,има 2 деца и съпруг,дали е опасна,до толкова че да бъде затворена?Но,наше задължение първо като хора е да защитим,както нея,така и себе си,защото всеки един от нас,работещ в американска компания,може да опере следващия път пешкира.Най-сигурното за нас,като граждани на зависима пряко от САЩ държава,е да се анулира това безумие.Това е наш дълг!

ФАКТИ:
1. Гергана работи в търговското представителство БГ „Глобал Сървисиз“, обслужваща компания на английската фирма „Юромедонлайн ООД“. Нейната длъжност е свързана само с обработка на данни под формата на цифри,а какво се крие зад тях, тя не знае.Тя не извършва парични преводи и не може да оперира със сметките на фирмата, тъй като няма необходимите спесимени в банката за тази цел.

2. На 30.11.2012 г. Гергана е задържана от Върховна касационна прокуратура без постановление. Заповедта за арест и до ден днешен не е подписана от нея нито пък и е връчена.

На 03.12.2012 г. Гергана е пусната от съда под гаранция.

На 08.12.2012 г. Цветан Цветанов от телевизията обвинява съда, че пуска под гаранция „основния организатор” на международната организирана престъпна група. Цветанов иска всеки задържан да се предава на чуждата държава.В рамките на 60 дни от Щатите трябвало да се изпрати документ с подробности за екстрадицията на Гергана, но такъв не дошъл в този срок.На 31-ви Януари,след крайния срок,само по устно искане от страна на САЩ,се изготвят документи и тя е задържана в рамките само на 2 часа и 34 мин.Прокуратурата отменя акта на съда и я пускат,но разследване,по стар бълг. обичай,няма.На 2-ри Февруари е освободена пак,а на 8-ми Май пак е задържана…

3. Досега от Щатите не са пратени доказателства. Единствените доказателства по делото са 4 клетвени декларации на прокурорите и следователя от ДЕА които се кълнат, че тя е виновна! Сами по себе си клетвените декларации не са доказателства пред българското законодателство. / а и пред нито едно законодателство, което има претенциите да не е варварско./
След екстрадицията нея я заплашват 68 години затвор.


След среща с адвокати специализирани в екстрадиционни се оказва, че договора за екстрадиция между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати е подписан на основата на „ДОВЕРИЕТО“ между двете държави и има споразумение, замолената държава (в случая България) да не иска доказателства за деянията, и да не проверява дали поисканото лице изобщо е извършило престъпление. Така излиза, че може да се екстрадира всеки за всичко независимо дали е виновен или не.
Сигурно има още много факти,но ще трябва да се разгледат документите.
Ако всичко това не ви се струва достатъчно като повод за засилено гражданско недоволство и натиск.

НЯМА ДА ПОЗВОЛИМ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ДА СТАНАТ ПИОНКИ В СЛОЖНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ИГРИ!!!

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s