Киргизстан ги изгони, ред е и на нас!!!

На 14.06.2013г. от 16:30 часа до към 18:30 часа,  Радикално крило на протеста „Народовластие“ организира протест под надслов: ИСКАМЕ СИ ЗЛАТОТО !!!
Протеста ще започне на  ул „Бачо Киро“ № 26 в столицата и ще продължи като митинг-шествие по следния маршрут:
От ул. „Бачо Киро“ покрай Министерски съвет, а от там през пешеходната зона на ЦУМ, през подлеза на църквата „Св. Петка Самарджийска, Президентствотото, по пл. „Батенберг“ и по бул. „Цар Освободител“ до пл. „Народно събрание“

zlato

Ние от Радикално крило на протеста „Народовластие“, наричани по-долу РКП „Народовластие“ считаме, че ниските концесионни такси са в ущърб на българската държава, а от там и на българския народ, затова призоваваме Народното събрание на Република България да спази Чл. 18. от Конституцията на Република България гласи следното:
„(1) Подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите и парковете с национално значение, природните и археологическите резервати, определени със закон, са изключителна държавна собственост.
(2) Държавата осъществява суверенни права върху континенталния шелф и в изключителната икономическа зона за проучване, разработване, използване, опазване и стопанисване на биологичните, минералните и енергийните ресурси на тези морски пространства.
(6) Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и на обществото.”
И да отмени концесиите на националните богатства дадени в ръцете на частни фирми.

Исканията ни са по смисъла на Чл. 1. от Конституцията на Република България, който гласи следното:
„(1) България е република с парламентарно управление.
(2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.
(3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.“

Понеже ние от РКП „Народовластие“ като част от народа на Република България изразяваме мнение, че концесионните такси, които се плащат на българската държава за добив на злато от канадската фирма „Dundee precious metals“, която чрез „Balkan Mineral and Mining EAD“, със седалище България, София, ул. „Бачко Киро“ № 26, ет. 3, с тел.: 930 15 00 и факс: 930 15 95 експлоатира златните находища в Челопеч и Крумовград срещу концесионна такса в размер на 1.5 % , считаме, че това противоречи на Чл. 1., ал 3 от Конституцията на Република България,която гласи следното:
(3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.“, защото чрез отдаване на природните богатства на страната е присвоено осъществяването на националния суверенитет на Република България в полза на частна фирма, която изнася добитото и поради ниската концесионна такса ощетява българската държава с невнесените в държавния бюджет средства, които са от тези 1.5 % нагоре.

Относно златното находище „Хан Крум“ в град Крумовград, ние считаме, че експлоатацията му е при възможно най-неизгодните за България условия, защото срещу 27 млн. долара, колкото държавата ще прибере общо за целия период на концесията от концесионни такси за златодобива в региона е много по-малка от това, което би могла да спечели, ако сама експлоатира находището.

Относно находището в Челопеч договора с „Dundee precious metals“, който е за срок от 10 години, като предвиденият добив на благородния метал представлява едва 3 млн. тона годишно.
Очакваната печалба само от злато и мед е $5, 735 млрд.
За целия срок на договора България ще получи $70 млн. концесионна такса, независимо от това, че сметките показват друго – при този процент в хазната трябва да влязат 459 млн. долара.
За 2006 г. – по стари цени на металите, посочени от „Dundee precious metals“ – те изчисляват, че печалба от добива на мед, злато и сребро възлиза на $175,7 млн.  Таксата е 132 хил. долара. Но към 12 март 2007 г. „Dundee precious metals“ се коригират – те обявяват, че печалбата им ще е 581,3 млн. долара, като в резултат на това ще внесат 426 хил. долара такса.
Това означава, че този договор е при възможно най-неизгодните за България условия.
През 2008 г. по цени на Лондонската борса за благородни метали печалбата от злато и мед е $6,698 млрд. При тази цената на металите комисионната такса става $503 млн.  Тоест това прави 7, 5% концесионна такса, което е намаление от обявените 8% заради изключването на среброто от сметката.
Ако прибавим към печалбата и останалите основни компоненти в находището – цинк, олово, живак, германий и сяра, то тя ще достигне 13,143 млрд.лв. При това положение таксата пада на 5, 35%. Би трябвало обаче към нея да се прибавят и добивите от допълнителните метали и елементи – селен, телур, галий, антимон, бисмут, никел, кадмий, талий, индий, паладий и платина. Тогава общата печалба ще стабе на 19,867 млрд. лв.
От същата нищожна такса „Dundee precious metals“ си удържа пари за превоза на концентрата първо до Намибия, а сега и до Канада.
През 2007 г. у нас е внесено оборудване за отделяне на арсена от златото, но и до момента няма сведения инсталацията да е монтирана.
Би следвало българската държава да държи отговорни за това „Dundee precious metals“, но това не се е случило.

Ние от РКП „Народовластие“ считаме че трябва да се направи ново прогнозиране и проучване на находището в Челопеч. Вероятно то може да се окаже най-голямото в Европа и да осигури голяма печалба, на България, но за тази цел огромното находище трябва да принадлежи на народа, в чийто земи е открито. Именно затова считаме, че Народното събрание на Република Бъгария трябва да одържави находището в Челопеч, да направи преоценка на неговите залежи и осъществи контрол над извличането на благородния метал от страна на държавата, както е в редица европейски държави като например Франция
Ние считаме, че не е необходимо да се сключват концесионни договори с частни фирми за експлоатация на националните богатства на страната. Природните богатства по смисъла на Чл. 18. ал. 1 от Конституцията на Република България са са изключителна държавна собственост и българската държава трябва да си ги експлоатира сама.
Но находището в Челопеч не съдържа само злато, то е поликомпонентно и в него има още 6 основни и 12 допълнителни елемента и е уникално със своята икономическа рентабилност.
Също така като страна член на ЕС България трябва да спазва европейската практика, която е да не се допускат чужди фирми до стратегически ресурси на отделните страни като злато и сребро. Имаме и платиноиди, а те са сред най-скъпите метали – $58 млн.  за тон срещу $53,8 млн. за тон злато.
Ако се премахнат концесиите и експлоатацията на подземните ни богатства да преминат в държавни ръце, това би спомогнало за по-бърз изход от перманентната финансова и икономическа криза, в която живеем през последните близо 24 години.

 

ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ПРОТЕСТА МОЖЕ ДА ВИДИТЕ НА АДРЕС https://www.facebook.com/events/1305494976255953/

Advertisements

2 thoughts on “Киргизстан ги изгони, ред е и на нас!!!

  1. Pingback: За златните концесии и още нещо | FREI NЕWS

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s