Защо се нуждаем от Втора атомна?

CRW_9875Автори: Мика Сийминеен и Мирослав Паскалев-Зорец
Снимка: Мика Сийминеен

Днес 27.12.2012г. В град София се състоя стартът на информационно-разяснителната кампания по провеждане на първия национален референдум с прожекция на документалния филм „ИСТИНАТА ЗА АЕЦ „БЕЛЕНЕ”

Мероприятието бе организирано от Гражданско сдружение „Референдумът – истина и реална алтернатива” и Инициативният комитет за провеждане на Национален референдум с въпрос „Да се развива ли атомната енергетика в България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала на площадка Белене?”.
Разяснителната кампания ще завърши в 24 часа на 25.01.2013 година.

Въпросът на референдума, който предстои на 27.01.2013г. гласи следното: „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?“

Ние българските граждани имаме 30 дни, за да решим дали искаме да останем в клуба на високотехнологично развитите ядрени нации или да подарим тази възможност на Република Турция, която стартира строежа на своите втора и трета АЕЦ, които ще се намират съответно: до град Синоп на Черно море и до град Инеада, който е само на 8 км от границата на нашата страна.
При положение, че не построим нови ядрени енергийни мощности, нашата страна е заплашена да се изправи пред сериозен енергиен дефицит, който би ни превърнал от нетен износител в нетен вносител на електроенергия, чието потребление с увеличаване на икономическия растеж ще нараства с по 5 % годишно, на базата на сегашното потребление.

Правителството декларира намерения, че желае да развива отрасли като туризъм, индустриално производство, високи технологии и др. За това ще се нуждаем от енергиен ресурс, който трябва да вземем от някъде.
Даже и при положение, че подобрим енергийната ефективност на производствените процеси и повишим енергийната ефективност на жилищата ни, дори и да сменим всичките ни битови електроуреди с енергоспестяващи, това няма да реши бъдещите ни проблеми с недостига на електроенергия.
Повишаването на енергийна ефективност няма как да се извърши, ако нямаме достатъчно собствено на електроенергия, която да е на ниска конкурентна цена.
Точно това е причината, поради, която е нужно да построим нови ядрени мощности на територията на нашата страна, иначе сме заплашени да станем енергийно зависими от нашите съседи, защото ВЕИ са нещо много хубаво, но имат проблема, че не произвеждат електроенергия непрекъснато, високата цена на инвестицията и краткият живот от десет години на производствените мощности.

При положение, че не построим нови ядрени мощности, а решим да строим ВЕИ, които да ги заместят, тогава ще се нуждаем от200 км фотоволтаични панели при сегашните възможности на технологиите от най-ново поколение.
Понеже нямаме условията на Катар или Бахрейн да речем, значи ще трябва да си организираме внос на слънчева светлина и ида си изнесем зимният сезон с по-кратко времетраене на светлата част на деня.
Също така, основен проблем е, че фотоволтаиците не работят на лунна светлина да речем.

Ако развиваме ветропаркове, за задоволяване на енергийните ни нужди биха били нужни около 1000 такива, при положение, че енергопотреблението ни няма да нараства.
Понеже нямаме постоянни ветрове, каквито има да речем в една Холандия, това означава, че ветропарковете няма да са ефективен заместител на АЕЦ освен, ако да речем не започнем да си внасяме пасатни ветрове от екваториалните страни.

При положение, че не изградим нови ядрени мощности на територията на Република България, а разчитаме на добив на електроенергия чрез ВЕИ, на внос от Румъния и Турция, това означава, че енергията за битово и промишлено потребление ще е на толкова висока цена, която ще направи икономиката ни неконкурентоспособна. Поради високата цена на вложената електроенергия за добиване и преработка на суровините, то крайната цена на готовата продукция и услугите ще ги направи неконкурентоспособни на пазара, което ще доведе до естествения икономически колапс на страната ни.

Ако правителството искрено е решило да реализира декларираните от него намерения за развитие на икономиката ни, то е крайно смущаващ отказът му от строеж на нова енергийна мощност с ниска цена на електроенергията, като дава в добавка и преференции за инвеститори в мощности, които дават електроенергия на висока цена като ВЕИ, ТЕЦ и ВЕЦ.
Развитието на икономиката може да става само при положение, че има източник на наистина евтина електроенергия, която горепосочените не могар да осигурят.

На какво ще трябва да разчитаме, за да замени ядрените мощности?? На ТЕЦ-ове?
Тецовете са доста по-неефективни от АЕЦ и замърсяват околната среда като генерират високи нива на твърди частици и парникови газове като СО в атмосферата.
Цената на електроенергията, произвеждана от ТЕЦ е от 4 пъти за ТЕЦ-ове от класа на „Марица – Изток“ III до 18,5 пъти за ТЕЦ-ове от класа на „Топлофикация“ – София. Или съгласно чл.33 на Закона за Енергетиката „НЕК купува електроенергия от когенерационните централи на Топлофикация София и Топлофикация Сливен за
279,71 лв/МВтч (в сила от 01.01.2012 г.) и 129,93 лв/МВтч (в сила от 09.2011 г.); същевременно, от обикновените пароцентрали ТЕЦ Бобов Дол и ТЕЦ Марица-Изток III НЕК купува ток за два пъти по-ниски цени, а именно за 63,1 лв/МВтч и 69,54 лв/МВтч. В сравнение, цените за атомната енергия са още по-ниски: от АЕЦ Козлодуй НЕК купува ток за 15,3 лв/МВтч.“*

За да съм по-ясен, прилагам актуалните цени, които са определени от ДКЕВР, както следва:
Електроенергия произведена от ВЕЦ

 1. Микро ВЕЦ с инсталирана мощност до 200 киловата – 227.43 лв./Мегават

 2.  Нисконапорни руслови, деривационни, подязовирни и деривационни с годишен изравнител и нетен пад до 30 метра, от 200 до 10,000 киловата – 222.83 лв./Мегават

 3.  Среднонапорни деривационни, подязовирни и деривационни с годишен изравнител и нетен пад от 30 до 100 метра, от 200 до 10,000 киловата – 186.87 лв./Мегават

 4.  Високонапорни деривационни, подязовирни и деривационни с годишен изравнител и нетен пад над 100 метра, от 200 до 10,000 киловата – 179.04 лв./Мегават

 5.  Тунелни деривации с годишен изравнител до 10,000 киловата – 265.05 лв./МегаватМикро ВЕЦ с помпи – 112.10 лв./Мегават

Електроенергия произведена от вятър.

 1.  Вятърни електроцентрали работещи до 2250 часа годишно – 191.00 лв./Мегават

 2.  Вятърни електроцентрали работещи над 2250 часа годишно 173.06 лв./Мегават

 3.  Вятърни електроцентрали работещи с асинхронен генератор с кафезен ротор – 137.06 лв./Мегават

 Електроенергия произведена от фотоволтаици

I. За покривно или фасадно монтирани фотоволтаични електроцентрали

 1. С инсталирана мощност до 30 киловат пика – 605.23лв./Мегават

 2. С инсталирана мощност от 30 до 200 киловат пика – 596.50 лв./Мегават

 3. С инсталирана мощност от 200 до 1000 киловат пика – 583.77 лв./Мегават

II. Наземни Фотоволтаични електроцентрали

 1. С инсталирана мощност до 30 киловат пика – 576.50 лв./Мегават

 2. С инсталирана мощност от 30 до 200 киловат пика – 567.41 лв./Мегават

 3. С инсталирана мощност от 200 до 1000 киловат пика – 485.60 лв./Мегават

Електроенергия добивана от биомаса:

 1. електроцентрали работещи на дървесни остатъци и отпадъци получени от горско прочистване с инсталирана мощност до 5 мегавата – 255.51 лв./Мегават

 2. електроцентрали работещи на дървесни остатъци и отпадъци получени от горско прочистване с инсталирана мощност до 5 мегавата, с комбиниран цикъл – 282.15 лв./Мегават

 3. електроцентрали работещи на дървесни остатъци и отпадъци получени от горско прочистване, с инсталирана мощност над 5 мегавата – 227.20 лв./Мегават

 4. електроцентрали работещи с отпадъци от земеделски култури до 5 мегавата – 195.03 лв./Мегават

 5. електроцентрали работещи с енергийни култури до 5 мегавата – 185.99 лв./Мегават

 6. електроцентрали работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции до 150 киловата – 432.81 лв./Мегават

 7. електроцентрали работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции от 150 киловата до 1 мегават – 405.61 лв./Мегават

 8. електроцентрали работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции от 1 до 5 мегавата – 335.19 лв./Мегават

 9. електроцентрали работещи чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции с комбинирано производство на електро и топлинна енергия от 1 до 5 мегавата – 348.61 лв./Мегават

 10. електроцентрали работещи чрез индиректно използване на енергията от битови отпадъци до 150 киловата – 263.83 лв./Мегават

 11. електроцентрали работещи чрез индиректно използване на енергията от битови отпадъци от 150 киловата до 1 мегават – 253.03 лв./Мегават

 12. електроцентрали работещи чрез индиректно използване на енергията от битови отпадъци от 1 до 5 мегавата – 243.86 лв./Мегават

 13. електроцентрали работещи чрез индиректно използване на енергията от битови-водо канални отпадъци до 150 киловата – 158.05 лв./Мегават

 14. електроцентрали работещи чрез индиректно използване на енергията от битови-водо канални отпадъци от 150 киловата до 1 мегават – 132.05 лв./Мегават

 15. електроцентрали работещи чрез индиректно използване на енергията от битови-водо канални отпадъци от 1 до 5 мегавата – 119.27 лв./Мегават

Е, приятели при тези цени за какъв растеж на икономика ни може да се мисли?
Дори нещо повече, след като инвестирате една торба пари за увеличаване на енергийната ефективност на вашите жилища и втора торба с пари, за да подмените битовата си черна и бяла техника с енергоспестяваща месечната ви сметка за електроенергия драстично ще скочи, а да не забравяме, че печалбата на електроразпределителните дружества се изчислява на база процент от цената определена от ДКЕВР и доставена до домовете ни. А всички знаем, че този процент не е никак малък, има – няма 100%.
Докато пишех всички факти, в мен, а предполагам и във вас възникна естествения въпрос:
ЧИИ ИНТЕРЕСИ ЗАЩИТВА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО, ВЗЕМАЙКИ ПОЛИТИЧЕСКОТО РЕШЕНИЕ ЗА НЕИЗГРАЖДАНЕ НА АЕЦ „БЕЛЕНЕ“?

НИЧИИ! Дори и своите!
Правителството на ГЕРБ, което в никакъв случай не мога да нарека българско търси разнопосочни интереси, за да задоволи алчния си нагон за пари.
То защитава противоположни интереси на корпорации в енергийният сектор, един път на на „Шеврон“ да добиват фосилни горива от шисти и въглищни пластове по метода на хидравличното разбиване ли въглищно изгаряне, с който неминуемо ще превърнат Златна Добруджа и други региони в силно токсични пустини.

Втори път ще сменят цялото законодателство, за да защитават и гарантират високите печалби на производителите на електроенергия чрез ВЕИ.
Трети път ще се чудят какви преференции да дадат на ТЕЦ-вете, които изхвърлят в атмосферата парникови газове и твърди частици, с което освен, че изчерпват квотите ни за парниковите газове се оказва, че вместо да продаваме, ще трябва да купуваме квоти от вън.

Да не говорим за милиардите похарчени евро за строеж на АЕЦ „Белене“ до този момент, плюс милардната инвестиция в сигурността на АЕЦ „Козлодуй“, за която се оказа, че правителството на Борисов няма да получи вече договорената финансова компенсация от Европейския съюз.
Навлезнеме ли още по-дълбоко в проблема ще открием още много интереси, който пораждат основателни съмнения за корупционни решения. Това е и причината правителството ежеминутно да излиза с различни решения по казуса „Енергетика“.

На 27.01.2013г. всички ние трябва да вземем решение по съвест и гледайки интересите само и единствено на българския народ, дали искаме да сме енергийно независима страна или в десетата дупка на кавала, което преведено на чист български език означава да станем дойни крави без пасбище.

Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google+ photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google+. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s