Новината на деня!!!

Уважаеми читатели,

Днес излезе следната новина:
Borislav Sandov
Решението за забрана на проучванията и добива на шистов газ, чрез метода хидравлично разбиване беше одобрено от Народното Събрание и гласи:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
41-во НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ

за забрана върху прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на газ и нефт на територията на Република България

Народното събрание на основание чл. 86 ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 78 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и изхождайки от принципа на предпазливостта по отношение на опазването на човешкото здраве и околната среда

РЕШИ:

1. Забранява прилагането на технологията хидравлично разбиване, хидравличен удар, хидравлично разпукване, хидрофракинг, фракинг и/или всяко друго наименование, което описва вкарването на смес от вода или други течни или гелообразни субстанции с химични съединения, елементи или компоненти, пропанти, флуиди, пропан, както и механични и/или органични пълнители, под налягане по голямо от 20 атмосфери под земята, при проучване и/или добив, с цел извличане на нефт или природен газ на територията на Република България
2. Забранява добива на шистов газ на територията на Република България, по технологията в т.1
3. Забранява теренни проучвания за издирване на находища или възможности за добив на нефт и природен газ на територията на Република България, които използват метода на хидравлично разбиване, методи отговарящи на описаните в т.1
4. Всички проучвателни или добивни дейности, предвиждащи описаната в т.1 или подобна технология, трябва да бъдат незабавно преустановени, считано от датата на обнародване на това решение. Нарушителите ще бъдат санкционирани с глоба от 100 000 000 лева.
5. На физически и/или юридически субекти, получили вече разрешение за проучване, или концесия за добив на нефт и газ, засегнати от настоящата забрана, се дава срок от 3 месеца, от влизане в сила на настоящото решение, през което време трябва да представят за одобрение преработени работни проекти , невключващи забранените методи.
6. Субектите по т.5 не предоставили в срок или чиито нови работни проекти не отговарят на изискванията на това решение, губят правата дадени им със съответното решение или концесия, без право на компенсация.
7. Забранява издаването на лицензи, сключването на концесионни и други договори, както и извършването на всякакви правни и фактически действия в нарушение на настоящето Решение.
8. Забраните не се прилагат за научно-изследователски проучвания, които едновременно отговарят на следните условия: извършват се от независими научни организации, нямат търговска цел, имат за предмет проучване рисковете от добива на нефт и природен газ и не използват забранения в т.1 метод на хидравлично разбиване и подобни на него.
9. Настоящата забрана е безсрочна и важи за цялата територия на Р. България включително и акватория ни в Черно море
10. Контролът по прилагането му се възлага на Министерски съвет.
11. Решението влиза в сила от датата на публикуването му в Държавен вестник.

Решението е прието от Четиридесет и първото Народно събрание на 18. 01. 2012 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Докато не видя закона, обнародван в „Държавен вестник” не вярвам и това си е.
Също така, трябва да внимаваме да не се окаже, че няколко подзаконови акта обезмислят целия закон.
На подобни неща сме се нагледали в САЩ, където има подобни вратички в законите за опазване на околната среда.
Естествено е да се радваме на подобен закон, но въпроса е доколко ще се спазва.
Но трябва да уточня, че приетото не е закон, а решение на НС, което означава, че може да бъде отменено със същата лекота, с която е прието.
По тоя начин може и да бъде видозименена, в ползата на лобистите, които имат сметка такава забрана да може да се заобикаля.

Само, че аз имам едно опасение, че ако няма подобна забрана и в Румъния, може да се окаже, че нашата земя пак е натровена поради това, че подпочвените води от там може да се окажат замърсени и замърсяването да се пренесе тук на територията на Репъблика България.

Направих една карта на земетръсните зони, които са на територията на Република България и Румъния, от която се вижда, че добива на шистов газ в нашата северна съседка е в такива зони, както беше предвидено да бъдат и у нас.
Раломът, който минава през Добрич продължава на румънска територия, а това означва, че последствията от фракинг в този румънски регион, може да доведат до екологична катастрофа и у нас.
За това нека се замислим за следните неща:
Ако в Румъния се използва фракинг, това няма ли да навреди и на нас? Конкретно на Добруджа.
Не е ли по-добре, след като у нас е приет закон за забраната на проучванията и добива чрез метода на хидравличното разбиване, да се борим тази забрана да се въведе в цяла Европа?
Днес българските граждани постигнаха една победа, която би трябвало да бъде за пример на всички се борят за забраната на този силно опасен за екологията метод на проучвания и добив на фосилни горива.

Но нека не изпадаме в еуфория.
Ние днес победихме, но като се знае двуличието на политическата класа, не се знае какво може да извадят от ръкавите си и да обезмислят закона чрез някой и друг подзаконов акт.
Тази победа не е окончателна, защото даже след като се обнародва закона, може да се изфабрикува някой подзаконов акт.

Аз лично смята, че борбата за опазване на нашата природа, тепърва ще предстои, понеже ще трябва зорко да внимаваме да не ни изпързалят нашите политици, които за 22 години са доказали, че не може да им се има вяра.

Понеже закона още не е обнародван, това може да означва много работи, като например бавно обнародване с цел да се продължат проучванията или пък даже и никакво обнародване, което да остави ръцете на корпорациите развързани.

Да речем, че закона се обнародва и не се появят подзаконови актове, които да го обезмислят.
Тогава възниква следния въпрос:
КАКВО ЩЕ ПРАВИМ ОТ ТУК НАСЕТНЕ?

Моя личен отговор е ясен: „Трябва да се борим за това, да се забранят опасните за екологията добиви на злато, където се използват живак и цианиди.”

Каузата за забрана на фракинга на територията на Република България е само една от многото екологични каузи, които можем да подкрепим.
Чужди компании са превърнали България в дойна крава и едновременно с това в бунище за химически отпадъци.
Също така, трябва да се борим за пълната забрана на производство на семенена и култури от хибридни сортове и ГМО, понеже са опасни за естествените видове.
Каузи много. Една ли е? Две ли са?
Ние трябва твърдо да отстояваме правото на чиста природа.
Една кауза не прави пълна победа.
Днес победихме за фракинга, което означава, че трябва да се борим за всичко, което си заслужава борбата.
Биологичното замърсяване е изключително опасно, същото важи и за химичните замърсявания при добива на злато и други дейности, където се използват силно токсични вещества, но няма ясна регулация по въпроса.

За мен лично, опазването на екологията и природното богатство на нашата страна е от първостепенен приоритет.

Надявам се, че победата ни относно фракинга е окончателна.
Поздравявам всички с настоящата победа!

С уважение: Мика Сийминеен

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s